datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2012. évi határozatai

   

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2012. (II. 14.) BTÖ

Napirend

2/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

4/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (I. hat. jav.)

5/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (II. hat. jav.)

6/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (III. hat. jav.)

7/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (IV. hat. jav.)

8/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (V. hat. jav.)

9/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (VI. hat. jav.)

10/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (VII. hat. jav.)

11/2012. (II. 14.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendelettervezet)

12/2012. (III. 20.) BTÖ

Napirend

13/2012. (III. 20.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

14/2012. (IV. 17.) BTÖ

Napirend

15/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

16/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

17/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítás)

18/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítás)

19/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítás)

20/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2012. (IV. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról

22/2012. (V. 22.) BTÖ

Napirend
  23/2012. (V. 22.) BTÖ Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2011. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről
  24/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (I. hat. jav.)
  25/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (II. hat. jav.) 
  26/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (III. hat. jav.)
  27/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (IV. hat. jav.)
  28/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
  29/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról (I. hat. jav.)
  30/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról (II. hat. jav.)
  31/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról (III. hat. jav.) 
  32/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról (IV. hat. jav.)
  33/2012. (V. 22.) BTÖ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

34/2012. (VI. 19.) BTÖ

Napirend

35/2012. (VI. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

36/2012. (VI. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről (rendeletalkotás)

37/2012. (VI. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

38/2012. (VI. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

39/2012. (VI. 19.) BTÖ

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház költségvetési beszámolójáról

40/2012. (VIII. 27.) BTÖ

Napirend

41/2012. (VIII. 27.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzata felhasználásnak módosításáról (a 2012. szeptember 1-ján megtartandó Bányásznapi rendezvény szervezése és tárgyalása)

42/2012. (IX. 18.) BTÖ

Napirend

43/2012. (IX. 18.) BTÖ

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet és egyes szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok állattartással kapcsolatos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

44/2012. (IX. 18.) BTÖ

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról

45/2012. (IX. 18.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendelettervezet)

46/2012. (IX. 18.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (határozati javaslat)

47/2012. (XI. 20.) BTÖ

Napirend

48/2012. (XI. 20.) BTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (I. hat. jav.)

49/2012. (XI. 20.) BTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (II. hat. jav.)

50/2012. (XI. 20.) BTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (III. hat. jav.)

51/2012. (XI. 20.) BTÖ

Előterjesztés a kötelező a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról (I. hat. jav.)

52/2012. (XI. 20.) BTÖ

Előterjesztés a kötelező a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról (II. hat. jav.)

53/2012. (XI. 20.) BTÖ

Előterjesztés a kötelező a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról (III. hat. jav.)

54/2012. (XI. 20.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

55/2012. (XII. 17.) BTÖ

Napirend

56/2012. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

57/2012. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

58/2012. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

59/2012. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

60/2012. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról