datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2012. évi határozatai

   

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2012. (II. 16.) SBTÖ

Napirend

2/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

3/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatt található lakóház, udvar, gazdasági épület elidegenítéséről

4/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

5/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (I. hat. jav.)

6/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (II. hat. jav.)

7/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (III. hat. jav.)

8/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (IV. hat. jav.)

9/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (V. hat. jav.)

10/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (VI. hat. jav.)

11/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (VII. hat. jav.)

12/2012. (II. 16.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendelettervezet)

13/2012. (III. 22.) SBTÖ

Napirend

14/2012. (III. 22.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

15/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Napirend

16/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

17/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítás)

18/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítás)

19/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítás)

20/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Előterjesztés szabályozási tervről szóló rendeletek módosításáról

21/2012. (IV. 19.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról

22/2012. (V. 24.) SBTÖ

Napirend
  23/2012. (V. 24.) SBTÖ Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2011. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről
  24/2012. (V. 24.) SBTÖ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

25/2012. (VI. 21.) SBTÖ

Napirend

26/2012. (VI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés, a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

27/2012. (VI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről (rendeletalkotás)

28/2012. (VI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

29/2012. (VI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

30/2012. (IX. 20.) SBTÖ

Napirend

31/2012. (IX. 20.) SBTÖ

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet és egyes szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok állattartással kapcsolatos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

32/2012. (IX. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló rendelet módosításáról

33/2012. (IX. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendelettervezet)

34/2012. (IX. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (határozati javaslat)

35/2012. (X. 18.) SBTÖ

Napirend

36/2012. (X. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójáról

37/2012. (X. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének felülvizsgálatáról

38/2012. (X. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron alapító okiratának módosításáról

39/2012. (XI. 22.) SBTÖ

Napirend

40/2012. (XI. 22.) SBTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (I. hat. jav.)

41/2012. (XI. 22.) SBTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (II. hat. jav.)

42/2012. (XI. 22.) SBTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (III. hat. jav.)

43/2012. (XI. 22.) SBTÖ

Előterjesztés a Fertő-tó menti kerékpárút projekt megvalósításáról

44/2012. (XI. 22.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron, Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

45/2012. (XII. 13.) SBTÖ

Napirend

46/2012. (XII. 13.) SBTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

47/2012. (XII. 13.) SBTÖ

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

48/2012. (XII. 13.) SBTÖ

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

49/2012. (XII. 13.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról