datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás
40145-21/2007.

 

MEGHÍVÓ
 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2007. december 19-én szerdán 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirend előtt:

 

 

 

1. Csatkai díj átadása

 

2. „Szülőföldünk honismereti vetélkedő” Sopron város díjazottainak köszöntése

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1.         

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 36/1999.(XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

6. old.

2.         

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2004. (X. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

20. old.

3.         

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

24. old.

 

4.         

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Vida László divízió vezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később kerül kiküldésre!

5.         

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjairól, (a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása) (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Harnisch Róbert ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

34. old.

6.         

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint a szennyvízkezelés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Hegedüs László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

46. old.

7.         

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Pócza Mihály vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

72. old.

8.         

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

86. old.

9.         

Előterjesztés közvilágítás fejlesztési lehetőségéről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

90. old.

10.     

Előterjesztés a helyi közút és közműépítésekről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök

 

94. old.

11.     

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. módosításáról  (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

98. old.

12.     

Előterjesztés a területi integrált szakképzésről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Később kerül kiküldésre!

13.     

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

112. old.

14.     

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

116. old.

15.     

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

144. old.

16.     

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

148. old.

17.     

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

152. old.

18.     

Előterjesztés a Sopron – Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 47/2001. (X. 31.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

196. old.

19.     

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló
56/2000.(XII.21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

224. old.

20.     

Előterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 44/1995. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

228. old.

21.     

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 4
5/1995.(XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

232. old.

22.     

Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

236. old.

23.     

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

                                   Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Palotai György osztályvezető

                                   Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök

 

240. old.

24.     

Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

316. old.

25.     

Előterjesztés a „CENTROPE 2006 Plus” programról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

332. old.

26.     

Előterjesztés a Közbiztonságért Alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

338. old.

27.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

344. old.

28.     

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

346. old.

29.     

Előterjesztés kisgyermekesek közlekedési támogatása iránti kérelem elutasításának tárgyában benyújtott fellebbezésről (zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

Lásd külön!

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. 53. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2007. december 7.

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester