datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás
40145-18/2007.

 

MEGHÍVÓ
 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2007. november 29-én csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1.         

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

4. old.

2.         

Előterjesztés a Pesti Barnabás utca – Tómalom sor – a 10123/140 hrsz út és a 10123/157 hrsz-ú, 10123/156 hrsz-ú, 10123/150 hrsz-ú, 10123/149 hrsz-ú, 10123/145 hrsz-ú, 10123/144 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

46. old.

3.         

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú fizető parkolók díjairól

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

50. old.

4.         

Előterjesztés a helyiségek bérletéről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

52. old.

5.         

Előterjesztés a 295/2001. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

54. old.

6.         

Előterjesztés a 2008. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök

 

64. old.

7.         

Előterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 44/1995. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

70. old.

8.         

Tájékoztató a soproni önkormányzat lehetőségeiről a megújuló energiaforrások hasznosítása területén

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök

 

74. old.

9.         

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2007. évi megvalósulásáról, javaslat a 2008. évi tennivalók meghatározására

 

Előterjesztő:       Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

84. old.

10.     

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:     dr. Simon István alpolgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

92. old.

11.     

Előterjesztés az Erzsébet Kórház magasabb vezetői munkakörének betöltéséről (pályáztatás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

110. old.

12.     

Előterjesztés egyes szociális intézmények alapító okiratainak módosításáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

116. old.

13.     

Előterjesztés a 2008. nyarán lejáró közoktatási intézményvezetői megbízások pályázati felhívásáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

128. old.

14.     

Előterjesztés alapítványok támogatásáról (2007. november)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

134. old.

15.     

Előterjesztés Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program megvalósulásával létrejövő vagyontárgyak önkormányzatok közötti tulajdoni rendezéséről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

140. old.

16.     

Előterjesztés a Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

150. old.

17.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és 2008. évi költségvetési koncepciójáról

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök

 

152. old.

18.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi belső ellenőrzési tervére

 

Előterjesztő:       dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

254. old.

19.     

Előterjesztés a Takács Invest Kft. kártalanítási ügyéről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

268. old.

20.     

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

                          Gintnerné Orbán Mária minőségügyi vezető

 

Lásd külön!

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2007. november 16.

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester