datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás
40145-4/2007.

 

MEGHÍVÓ
 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2007. március 29-én csütörtökön 8.30 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés a Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

5. old.

2.         

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Becher Rezső irodavezető

 

 

 

Később kerül kiküldésre!

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

3.         

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos tulajdonosi döntésekről, a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

9. old.

4.         

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának módosításával kapcsolatban (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

                          dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

Később kerül kiküldésre!

5.         

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város gazdasági és közhasznú társaságaink 2007. évi üzleti terveiről (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kosztka László ügyvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Rozsonits Tamás ügyvezető

                          Földes Tamás ügyvezető

                          dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

53. old.

6.         

Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht.-nak a Pro Kultúra Kht.-ba történő beolvadásáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

207. old.

7.         

Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok delegálásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

 

211. old.

 

 Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

8.         

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 19/2006. (VI. 1.) számú rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

213. old.

9.         

Előterjesztés a Sörházdombi kilátó önkormányzati tulajdonba vételéről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kerekes Attila városi főmérnök

                          dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

217. old.

10.     

Előterjesztés az FC Sopron Futball Sportszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának delegálásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

221. old.

11.     

Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló pályázatról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

223. old.

12.     

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: Palotai György irodavezető irodavezető

                          Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető

 

237. old.

13.     

Előterjesztés az óvodába, általános iskolába történő felvételről, a kötelező felvételt biztosító óvodáról, iskoláról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

247. old.

14.     

Előterjesztés külföldi delegációk megbízásáról Bad Wimpfen és Kempten városokba

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

253. old.

15.     

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Polgárvédelmi Kirendeltségének tevékenységéről

 

Előterjesztő:       Tamás János pv. őrnagy, kirendeltségvezető

 

257. old.

16.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

271. old.

17.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház gép-műszer beszerzési pályázati támogatásról való lemondásról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök

 

281. old.

18.     

Előterjesztés az útfelújítások támogatásának pályázatáról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök

 

287. old.

19.     

Előterjesztés a Városi Tervtanács szervezetének és működésének szabályairól (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor irodavezető

 

295. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2007. március 14.

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester