datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás
 40145-3/2007.

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2007. február 22-én csütörtökön 8.30 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

 

I. Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.         

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

                          dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

5. old.

2.         

Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

7. old.

 

II. Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

3.         

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

49. old.

4.         

Előterjesztés képviselői összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezéséről (zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

95. old.

5.         

Előterjesztés a 2007. évi I. féléves munkaterv módosításáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető

 

99. old.

6.         

Beszámoló a 2006. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:       dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

101. old.

7.         

Tájékoztató a polgármester és a bizottságok által 2006. év második félévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

Hruby József a Pénzügyi Bizottság elnöke,

Dr. ifj. Arszin Miklós a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,

Rádonyi László a Gazdasági Bizottság elnöke,

Sass László a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke,

Osváth András a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

Mágel Ágost a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

121. old.

8.         

Előterjesztés a Sopron és Környéke Kistérségi Társulás jogutód néküli megszűnéséről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Stöckert Tamás irodavezető

 

149. old.

9.         

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető

 

151. old.

10.     

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

153. old.

11.     

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György irodavezető

 

161. old.

12.     

Előterjesztés a Volán társaságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán irodavezető

                          dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

165. old.

13.     

Előterjesztés a Pannon-Sopron Regionális Televízió Kft. szerződésének felülvizsgálatáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

171. old.

14.     

Előterjesztés időszaki kiadvány alapításáról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Frang Gizella sajtóreferens

 

175. old.

15.     

Előterjesztés a Széchenyi tér 1-2. szám alatti ingatlan, ingatlanrészének ingyenes használatba adásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

181. old.

16.     

Előterjesztés a Sopron, Villa sor 4. szám alatti 6828/2 helyrajzi számú alatti ingatlan hasznosításáról

 

Előterjesztő:       dr. dr. Simon István alpolgármester

Előadó:               dr. Kovatsits Béláné irodavezető

 

187. old.

17.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

                                   Nagy István városi főkönyvelő, költségvetési irodavezető

                                   Palotai György irodavezető

 

191. old.

18.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

                                   Nagy István városi főkönyvelő, költségvetési irodavezető

                                   Palotai György irodavezető

                                   Horváthné Seregély Jolán irodavezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási és

                                                            projektmenedzselési csoportvezető

259. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2007. február 9.

                                                                                            Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester