datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2012-02-23 Kgy rendes ülés meghívó

 

Meghívó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2012. február 23-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

   

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

1.       

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. március 6-ai taggyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadók:           Pojbics Szabolcs ügyvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

2.       

Előterjesztés magasabb vezető jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház bérleti szerződésének tulajdonosi hozzájárulásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Prof. dr. Baranyai Tibor főigazgató főorvos

                       Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

4.       

Előterjesztés közoktatási intézmények magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés a 102/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat, a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2011. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

6.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

7.       

Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

8.       

Előterjesztés a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

9.       

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatt található lakóház, udvar, gazdasági épület elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

10.   

Beszámoló a 2011. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

11.   

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2011. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                          Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                          Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke

                          Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                          Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                          Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

12.   

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

13.   

Előterjesztés és tájékoztató az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló (43/3) jelentéséről és az önkormányzat intézkedési tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Dobos József jegyző

 

Később lesz elérhető!

14.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                         Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

15.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                      Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                      Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                      Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

 Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2012. február 10.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester