datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2012-05-31 Kgy rendes ülés meghívó

40162-13/2012.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2012. május 31-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.        

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója könyvvizsgálói szerződésének megkötéséről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                        Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

2.        

Tájékoztató a Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt. közgyűléséről, a Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft., a Raabersport Kft. és a SOPRONTISZK Kft. taggyűléseiről


Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.        

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
soron következő taggyűlésén szereplő napirendekről

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadók:            Pojbics Szabolcs ügyvezető

                         Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.        

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2012. évi üzleti tervéről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                         Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

5.        

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról


Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                         Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

6.        

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2011. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Szabó Jenő rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

 

7.        

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:               Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

8.        

Előterjesztés a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

9.        

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság elnökének megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

10.    

Előterjesztés a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

11.    

Előterjesztés a Széchenyi István Gimnázium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

12.    

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

13.    

Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron névváltozása miatt szükséges rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:     Abdai Géza alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

14.    

Előterjesztés alapító okirat módosításokról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

15.    

Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

16.    

Előterjesztés az önkormányzati projektekhez kapcsolódó partnerségi folyamatról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Stöckert Tamás partnerségi referens

 

 

17.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata módosításáról

 

Előterjesztők:     dr. Simon István alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

18.    

Előterjesztés a soproni Szent Mihály Templom műemléki és funkcióbővítő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

19.    

Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályáztatásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

20.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

21.    

Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Simon István alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                        Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettes

 

 

22.    

Előterjesztés a Sopron, Bécsi út 28. szám alatt található tárolók elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

23.    

Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 7. szám alatt található pince elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

24.    

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 3. szám alatt található lakás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2012. május 18.

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester