datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2012-06-28 Kgy rendes ülés meghívó

40162-16/2012.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2012. június 28-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

   

Napirendi pontok:


 

1.        

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

2.        

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

3.        

Előterjesztés a Sopron, Halász utca 3. szám alatti 300 m2-es udvarrész kizárólagos használatba adásáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.        

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról


Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.        

Előterjesztés, a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

6.        

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

7.        

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)


Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

8.        

Előterjesztés a 2012-2013. tanévi feladatváltozásokról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

9.        

Előterjesztés a Magyar Energia Hivatal állásfoglalás kéréséről

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Papné Horváth Barbara energetikai ügyintéző

                                   dr. Komornoki László vezérigazgató

                                   Zsirai Gyula erőművezető

 

Később lesz elérhető!

10.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók: Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

11.    

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház költségvetési beszámolójáról

 

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Korányi László mb. főigazgató főorvos

                          Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató

 

 

 

A melléklet  később lesz elérhető!

12.    

Előterjesztés étkeztetés ügyében benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

 

13.    

Előterjesztés étkeztetés ügyében benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

14.    

Előterjesztés személyes térítési díj csökkentési kérelem ügyében (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2012. június 15.

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester