datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2013-02-28 Kgy rendes ülés meghívó

 

40189-4/2013.

 

 cimer.jpg

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2013. február 28-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:


 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:


 

1.

Tájékoztató a Raabersport Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Kft. taggyűléséről


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

2.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:            dr. Dobos József jegyző

 

 

3.

Előterjesztés a helyi vagyonrendelet nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel való összhangjának megteremtéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.

Tájékoztató alkotmánybírósági felülvizsgálati indítvány visszavonásáról (belvárosi behajtás tárgyában)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés a Sopron, Templom u. 24. szám alatt található pince elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 3. szám alatt található szükségszoba elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény névváltozása miatt szükséges rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:            dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

8.

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf, a Hermann Alice Óvoda és a Trefort Téri Óvoda alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

9.

Előterjesztés „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” tárgyú pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

10.

Előterjesztés a 76/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2012. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

11.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

12.

Beszámoló a 2012. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

13.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

14.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2012. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                       Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnöke

                       Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                       Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                       Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:            dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

15.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       dr. Kovács Gábor osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Bartal Gábor osztályvezető

 

 

16.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       dr. Kovács Gábor osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Bartal Gábor osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2013. február 15.

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester