datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2013-02-20 PB rendes ülés előterjesztései

 

40197-6/2013.

 

 

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

2013. február 20-án szerdán 15 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) Fogadótermében tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

1.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Dobos József jegyző

 

 

2.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

Független Könyvvizsgálói Jelentés


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       dr. Kovács Gábor osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Bartal Gábor osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Rendelettervezet (a 26. melléklet később lesz elérhető)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       dr. Kovács Gábor osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Bartal Gábor osztályvezető

 

 

4.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés a Sopron, Templom u. 24. szám alatt található pince elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 3. szám alatt található szükségszoba elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.

Előterjesztés a 76/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2012. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

9.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2012. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                       Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnöke

                       Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                       Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                       Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Sopron, 2013. február 15.