datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2013. évi határozatai

 

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata

 

2013. évi határozatai

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2013. (II. 25.) BTÖ

Napirend

2/2013. (II. 25.) BTÖ

Előterjesztés „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” tárgyú pályázat benyújtásáról

3/2013. (II. 25.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (hat. Jav.)

4/2013. (II. 25.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendelettervezet)

5/2013. (III. 25.) BTÖ

Napirend

6/2013. (III. 25.) BTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2012. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

7/2013. (III. 25.) BTÖ

Előterjesztés Sopron város karácsonyi díszvilágításának hosszú távú (2013-2015) üzemeltetéséről

8/2013. (III. 25.) BTÖ

Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

9/2013. (III. 25.) BTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 18/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2013. (III. 25.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

11/2013. (IV. 22.) BTÖ

Napirend

12/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés a fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”-ról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

13/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2012. évi értékeléséről (I. hat.jav.)

14/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2012. évi értékeléséről (II. hat. jav.)

15/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

16/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

17/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

18/2013. (IV. 22.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési koncepciójáról

19/2013. (V. 27.) BTÖ

Napirend

20/2013. (V. 27.) BTÖ

Előterjesztés VOLT székek elhelyezéséről

21/2013. (V. 27.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

22/2013. (V. 27.) BTÖ

Előterjesztés gróf Bánffy Miklós szobrának felállításáról

23/2013. (V. 27.) BTÖ

Előterjesztés gróf Klebelsberg Kuno szobrának felállításáról (I. hat. jav.)

24/2013. (V. 27.) BTÖ

Előterjesztés gróf Klebelsberg Kuno szobrának felállításáról (II. hat. jav.)

25/2013. (V. 27.) BTÖ

Előterjesztés közterület elnevezéséről

26/2013. (VI. 26.) BTÖ

Napirend

27/2013. (VI. 26.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

28/2013. (VI. 26.) BTÖ

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról (rendeletalkotás)

29/2013. (VI. 26.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

30/2013. (VI. 26.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

31/2013. (IX. 23.) BTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

32/2013. (IX. 23.) BTÖ

Napirend

33/2013. (IX. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendelettervezet)

34/2013. (IX. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (határozati javaslat)

35/2013. (IX. 23.) BTÖ

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról

36/2013. (IX. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról (I. hat. jav.)

37/2013. (IX. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról (II. hat.jav.)

38/2013. (IX. 23.) BTÖ

Köszönetnyilvánítás a Bánfalvi Temető felújításában részt vállaló német és magyar szervezeteknek

39/2013. (IX. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

40/2013. (XI. 25.) BTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

41/2013. (XI. 25.) BTÖ

Napirend

42/2013. (XI. 25.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosításáról

43/2013. (XII. 17.) BTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

44/2013. (XII. 17.) BTÖ

Napirend

45/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a soproni fürdők működtetéséről

46/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

47/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (közszolgáltatási szerződés és rendeletalkotás) – hat.jav.

48/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (közszolgáltatási szerződés és rendeletalkotás) – rendelettervezet

49/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Drogprevenciós stratégiájának 2014-2019. elfogadásáról

50/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

51/2013. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)