datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2013. évi határozatai

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2013. (II. 21.) SBTÖ

Napirend

2/2013. (II. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére

3/2013. (II. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról

4/2013. (II. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (hat. Jav.)

5/2013. (II. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendelettervezet)

6/2013. (III. 21.) SBTÖ

Napirend

7/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) (I. hat. jav.)

8/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) (II. hat. jav.)

9/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2013. évi üzleti tervéről

10/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron város karácsonyi díszvilágításának hosszú távú (2013-2015) üzemeltetéséről

11/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

12/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 18/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2013. (III. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

14/2013. (IV. 18.) SBTÖ

Napirend

15/2013. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”-ról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

16/2013. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés sportpályázatok elbírálásáról

17/2013. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

18/2013. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

19/2013. (V. 23.) SBTÖ

Napirend

20/2013. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron, Balf városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól (I. hat. jav.)

21/2013. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron, Balf városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól (II. hat. jav.)

22/2013. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni működésével kapcsolatosan

23/2013. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés kulturális támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásáról (I. hat. jav.)

24/2013. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés kulturális támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásáról (II. hat. jav.)

25/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Napirend

26/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

27/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

28/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

29/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról

30/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása (jövőben Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás) Társulási Megállapodásának módosításáról

31/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

32/2013. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

33/2013. (IX. 19.) SBTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

34/2013. (IX. 19.) SBTÖ

Napirend

35/2013. (IX. 19.) SBTÖ

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról

36/2013. (IX. 19.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

37/2013. (IX. 19.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

38/2013. (IX. 25.) SBTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

39/2013. (IX. 25.) SBTÖ

Napirend

40/2013. (IX. 25.) SBTÖ

Sürgősségi előterjesztés a Fertő menti kerékpáros infrastruktúra Balf belterületét és Balf-Fertőrákos közötti szakasz Sopron közigazgatási területét érintő terveinek megtárgyalásáról

41/2013. (XI. 21.) SBTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

42/2013. (XI. 21.) SBTÖ

Napirend

43/2013. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

44/2013. (XI. 21.) SBTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2013. évi megvalósulásáról, javaslat a 2014. évi tennivalók meghatározására (I. hat. jav.)

45/2013. (XI. 21.) SBTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2013. évi megvalósulásáról, javaslat a 2014. évi tennivalók meghatározására (II. hat. jav.)

46/2013. (XI. 21.) SBTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2013. évi megvalósulásáról, javaslat a 2014. évi tennivalók meghatározására (III. hat. jav.)

47/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

48/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Napirend

49/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

50/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a soproni fürdők működtetéséről

51/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

52/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (közszolgáltatási szerződés és rendeletalkotás) – hat.jav.

53/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (közszolgáltatási szerződés és rendeletalkotás)- rendelettervezet

54/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről (I. hat.jav.)

55/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről (II. hat.jav.)

56/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. „Közszolgáltatási szerződésének” módosításáról és a Soproni Liszt Ferenc Szimfónikus Zenekar működtetésének átvételéről (I. hat.jav.)

57/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. „Közszolgáltatási szerződésének” módosításáról és a Soproni Liszt Ferenc Szimfónikus Zenekar működtetésének átvételéről (II. hat.jav.)

58/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

59/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Drogprevenciós stratégiájának 2014-2019. elfogadásáról

60/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 46/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

61/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló
47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

62/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

63/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

64/2013. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)