datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2013-04-25 Kgy rendes ülés meghívó

 

40189-13/2013.

 

 

 

 sopron cimer.jpg

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2013. április 25-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló, 2013. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváth Zoltánné ügyvezető

                        Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                        dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

2.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi éves beszámolójáról

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                        Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

3.

Tájékoztató az 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok közgyűléséről


Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:               Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

4.

Előterjesztés a fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”-ról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     Abdai Géza alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés sportpályázatok elbírálásáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2012. évi értékeléséről

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadók:            dr. Kovács Gábor osztályvezető

                        Kónyi-Kiss Gáborné dr. gyámhivatal vezető

 

 

7.

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Dobos József jegyző

 

 

8.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

9.

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:     Abdai Géza alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

10.

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről


Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

11.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

12.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről


Előterjesztők:     dr. Simon István alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

13.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:       dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:             Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                         dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

14.

Előterjesztés a Soproni Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálására (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

15.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési koncepciójáról


Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Simon István alpolgármester

                        dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Bartal Gábor osztályvezető

                       dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

16.

Előterjesztés intézményi jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos döntésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2013. április 12.

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester