datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2013-06-27 Kgy rendes ülés meghívó
40189-18/2013.

 

 sopron cimer.jpg

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2013. június 27-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

1.      

Tájékoztató az 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

2.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Dobos József jegyző

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés a QUEST projekt akciótervéről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés a soproni 01038/106 hrsz-ú kert megnevezésű ingatlan megvásárlásáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

           

 

7.      

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Bartal Gábor osztályvezető

                       Kerekes Attila városi főmérnök

 

 

8.      

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Bartal Gábor osztályvezető

                       Kerekes Attila városi főmérnök

 

 

9.      

Előterjesztés közterület elnevezéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

10.  

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálására


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

11.  

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

12.  

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:            dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

13.  

Előterjesztés a Szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor osztályvezető

 

 

14.  

Előterjesztés a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása (jövőben Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás) Társulási Megállapodásának módosításáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

15.  

Előterjesztés Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány részére nyújtandó kamatmentes önkormányzati kölcsönről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

16.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       dr. Kovács Gábor osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Bartal Gábor osztályvezető

 

 

17.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

18.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2013. június 14.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester