datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2013-08-26 Kgy rendkívüli ülés meghívó

 

 

40189-22/2013.

 

 

sopron cimer.jpg

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2013. augusztus 26-án hétfőn 16 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendkívüli ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és a Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

2.

Előterjesztés a soproni (Lehár F. utca végén a volt „Florasca” mögött elhelyezkedő) 18001 hrsz-ú kert, 18008, 18009, 18010 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

4.

Előterjesztés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

 

5.

Előterjesztés a Híd utca megnyitásához szükséges előirányzat biztosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

7.

Előterjesztés Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről az MKB Aréna sportcsarnok területére (4225 hrsz) vonatkozóan (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

8.

Előterjesztés a cséri hulladéklerakóhoz vezető út kisajátításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Dobos József jegyző

                          Mágel Ágost elnök

 

 

9.

Előterjesztés a soproni TERCIA étterem környezetében lévő közterületek fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

10.

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


 

11.

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. augusztus 28-án tartandó Közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Rádonyi László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

12.

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. 53. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2013. augusztus 23.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester