datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2013-09-26 Kgy rendes ülés meghívó

 

40189-24/2013.

 

 

 sopron cimer.jpg

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2013. szeptember 26-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:


 

1.

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

2.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

 

4.

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés a Kulturális támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

7.

Előterjesztés a társulási fenntartásba kerülő Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete miatt szükséges rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

8.

Előterjesztés Megyei Értéktár Bizottságba tag delegálására


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója felülvizsgálatának elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Bartal Gábor osztályvezető

                                   Németh Gergely városi főépítész

 

 

10.

Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” c. projektjavaslat keretében elkészített Akcióterületi Terv és Integrált Városfejlesztési Stratégia Függelék megtárgyalásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Bartal Gábor osztályvezető

 

 

11.

Előterjesztés a Soproni Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítás jóváhagyásáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Dobos József jegyző

 

 

12.

Köszönetnyilvánítás a Bánfalvi Temető felújításában részt vállaló német és magyar szervezeteknek


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

13.

Előterjesztés Medgyes testvérvárosba történő látogatásról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

14.

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

15.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

16.

Előterjesztés adósságkezelési támogatás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2013. szeptember 13.

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester