datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-12-18 Kgy rendes ülés meghívó

40145-28/2008.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. december 18-án csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

1.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

5. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

2.

Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005. (V. 27.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

73. old.

3.

Előterjesztés a Sopron, Délkeleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 3.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

101. old.

4.

Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

105. old.

5.

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Varga Józsefné osztályvezető

125. old.

6.

Előterjesztés a balfi volt határőrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

135. old.

7.

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 9-11. szám alatti ingatlan egy részének múzeumi célú hasznosításáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

141. old.

8.

Előterjesztés a Király Gyógyszertár kérelméről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

145. old.

9.

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester
                    dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
             Pócza Mihály vezérigazgató

Később kerül kiküldésre!

10.

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester
                    dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
             Kosztka László ügyvezető

147. old.

11.

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester
                    dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Patzner Gábor ügyvezető

 

153. old.

12.

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester
                    dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
             Gabnai Sándor lelkész, esperes
             Wartha Jánosné ügyvezető

 

169. old.

13.

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairólszóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester
                    dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
             dr. Komornoki László vezérigazgató
             Molnár Rudolf régióvezető

179. old.

14.

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester
                    dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
             Hegedüs László vezérigazgató

199. old.

15.

Előterjesztés pályázati felhívásokról magasabb vezetői beosztás ellátására

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

243. old.

16.

Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

251. old.

17.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

259. old.

18.

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

271. old.

19.

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatásáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

277. old.

20.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. I. félévi munkatervéről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

281. old.

21.

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. faktorálási szerződéskötéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Később kerül kiküldésre!

22.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető
Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

283. old.

23.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetéről

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Palotai György osztályvezető
Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

Később kerül kiküldésre!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2008. december 5.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester