datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2014-02-19 SZEB rendes ülés meghívó

 

M E G H Í V Ó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

 Szociális és Egészségügyi Bizottságának rendes ülésére, melyre

2014. február 19-én (szerda) 15.00  óra

kezdettel megtartott rendes ülését követően kerül sor

a Városháza (Fő tér 1.) Városgazdálkodási Osztály tárgyalótermében.

 

Napirendi pontok:


1.

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

KGY. Anyag

2.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

KGY. Anyag

3.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2013. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                          Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnöke

                          Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                          Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                          Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

KGY. Anyag

4.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai Programjának Házirendjének elfogadásáról

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

BIZ. Anyag

 

5.

Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

KGY. Anyag

6.

Előterjesztés adósságkezelési támogatás megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

KGY. Anyag

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2014. február 14.

Osváth András s.k.

SZEB elnöke

                                                                                                                

készítette:

Kaptay Andrea

SZEB titkára