datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2014-04-24 Kgy rendes ülés előterjesztései

 

Frissítve: 2014. április 14.


40103-9/2014.

 

 sopron cimer.jpg

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2014. április 24-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


 


Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2013. évi beszámoló, új SZMSZ)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváth Zoltánné ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.       

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

 

4.       

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Sipos Gyula cégvezető

 

 

5.       

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 12. szám alatti 2709 hrsz-ú ingatlanról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.       

Előterjesztés a Sopron, Fövényverem utca 17. szám alatt található 904, 906, 907, 909 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés Sopron, Fertői Vízitelep Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata elkészítése kapcsán a tervezési program megalkotásáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

8.       

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

9.       

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

10.   

Előterjesztés alapítványok támogatásának elbírálásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

 

11.   

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

12.   

Előterjesztés térítési díjakról szóló rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

13.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az óvodába történő felvételről, a kötelező felvételt biztosító óvodáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

14.   

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

15.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

16.   

Előterjesztés a „Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban” című projekt tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

17.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

Kapcsolódó anyag:

Könyvvizsgálói Jelentés

 

 

18.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Könyvvizsgálói Jelentés

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

19.   

Előterjesztés Medgyes testvérvárosba történő látogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

20.   

Előterjesztés társasházi üzlethelyiség rendeltetés megváltoztatásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Bartal Gábor osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2014. április 14.