datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

2/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. változásairól

3/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról

4/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól

5/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól

6/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól

7/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól

8/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület közgyűlésére való tagdelegálásról

9/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés eredménytelenül hirdetett lakás és nem lakás célú ingatlanokról

10/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron – Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendeletnek a 8216 és 8240/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

11/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron – Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendeletnek a 8216 és 8240/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

12/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

13/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

14/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

15/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

16/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

17/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

18/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

19/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

20/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

21/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2014. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

22/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

24/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés önkormányzati segély elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

25/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Tűztorony Fogadóépület (soproni 198 hrsz) vagyonkezeléséről és elszámolási megállapodás megkötéséről

26/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Tűztorony Fogadóépület (soproni 198 hrsz) vagyonkezeléséről és elszámolási megállapodás megkötéséről

27/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

28/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

29/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről

30/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Közgyűlés ülésrendjéről

31/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

32/2015. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 jelű pályázatról

33/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

34/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

35/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

36/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

37/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok pályázatainak elbírálásáról

38/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 20 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Új u. 18. sz.) tekintetében

39/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopron, Délkeleti városrész és az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának” felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

40/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopron, Délkeleti városrész és az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának” felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

41/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopron, Szent Mihály domb városrész”, „Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek” és „Sopron, Deák tér és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

42/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopron, Szent Mihály domb városrész”, „Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek” és „Sopron, Deák tér és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

43/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2015. évi intézkedésekről

44/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2015. évi intézkedésekről

45/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

46/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a TDM Szervezettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

47/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Etikai Szabályzatáról

48/2015. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés szabálytalanul kihelyezett reklámtábla bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

49/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

50/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásról

51/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a kárpátaljai Csongor település patronálásáról

52/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopronért Emlékérem adományozásáról

53/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

54/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Kapuvári Vízitársulat Intéző Bizottságába tag kijelöléséről

55/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi értékeléséről

56/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat véleményezésére

57/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

58/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

59/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Fertő tavi 01162/5 és 01162/6 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről, csereterületek felajánlásáról

60/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés belvárosi, Kolostor u. 11. szám alatti üzletek hasznosításáról

61/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

62/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

63/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

64/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

65/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

66/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

67/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

68/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

69/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

70/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

71/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

72/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

73/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

74/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

75/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

76/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

77/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

78/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

79/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

80/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

81/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

82/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

83/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

84/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

85/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

86/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

87/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

88/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

89/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

90/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

91/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

92/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

93/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a kínai Yichang partnervárosba történő kiküldetésről

94/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

95/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Országos Erdészeti Egyesület idősotthon létrehozásával kapcsolatos kérésének támogatásáról

96/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadásáról

97/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásának elbírálásáról

98/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásának elbírálásáról

99/2015. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

100/2015. (V. 18.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

101/2015. (V. 18.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg fenntartásával kapcsolatos tárgykörben

102/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

103/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

104/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

105/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

106/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

107/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

108/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

109/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az ÉNYKK Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010. évek között felhalmozott veszteségéről

110/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az ÉNYKK Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010. évek között felhalmozott veszteségéről

111/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

112/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Muhr Othmar mellszobrának felállításáról

113/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Muhr Othmar mellszobrának felállításáról

114/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötéséről

115/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a kárpátaljai Csongor településre történő kiküldetésről

116/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés alapítványok támogatásának elbírálásáról

117/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés alapítványok támogatásának elbírálásáról

118/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 végleges változatának elfogadásához

119/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Kolostor u. 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról

120/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés belvárosi önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról

121/2015. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálásáról

122/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

123/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

124/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

125/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

126/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény – Utazó Gyógypedagógiai Intézményegység magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat véleményezéséről

127/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

128/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

129/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetetéséről

130/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

131/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

132/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatban egyetértési jog gyakorlásáról

133/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Soproni Múzeum)

134/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Széchenyi István Városi Könyvtár)

135/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Központi Gyermekkonyha)

136/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék)

137/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Soproni Szociális Intézmény)

138/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Trefort Téri Óvoda)

139/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf)

140/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

(Hermann Alice Óvoda)

141/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

142/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

143/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

144/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

145/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

146/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével történő konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

147/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés az „Alapítvány a Közbiztonságért” elnevezésű szervezet megszüntetéséről

148/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

149/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásban foglalt beruházási projektelemek előkészítésének pénzügyi fedezet biztosításáról

150/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés VOLT székek elhelyezéséről

151/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

152/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út

153/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út

154/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

155/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

156/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

157/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

158/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

159/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

160/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi bejelentéses eljárásban hozott tiltó határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

161/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

162/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balfi Tagiskola tagintézmény-vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat véleményezésére

163/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

164/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat

Előterjesztés Kempten testvérvárosba történő látogatásról

165/2015. (VII. 15.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

166/2015. (VII. 15.) Kgy. határozat

Előterjesztés egyesületi sporttámogatás biztosításáról

167/2015. (VII. 15.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igényléséről

168/2015. (VII. 15.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között megállapodás megkötéséről a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól

169/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

170/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

171/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója megbízatásának meghosszabbításáról

172/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

173/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

174/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron, Sopronbánfalva és Sopronbánfalva - Kutyahegy Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetetéséről

175/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, valamint Településszerkezeti Terve (Déli pályaudvar környékére) módosításáról (rendeletalkotás)

176/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Jánostelepen

177/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Jánostelepen

178/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben I.

179/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben I.

180/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben II.

181/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben II.

182/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

183/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

184/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

185/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

186/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

187/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

188/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

189/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

190/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

191/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

192/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

193/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról

194/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról

195/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról

196/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

197/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

198/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

199/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

200/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

201/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Szakál Ernő szobrászművész munkás/városvédő szobrának áthelyezéséről

202/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Szakál Ernő szobrászművész munkás/városvédő szobrának áthelyezéséről

203/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

204/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

205/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

206/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város – Soproni Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás megkötéséről

207/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

208/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről és az orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről

209/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról

210/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Széchenyi István soproni szobrának posztamensén lévő gránitlapokon idézet felvéséséről

211/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 82 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Hátsókapu 1. sz.) tekintetében

212/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

213/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról

214/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

215/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

216/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

217/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

218/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

219/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

220/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

221/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kötendő fenntartói megállapodásról

222/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2016. december 31

223/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2016. december 31

224/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Horváth József Művészeti Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás meghosszabbításáról

225/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról

226/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

227/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron, Széchenyi tér 19. sz. alatti helyiségek ajándékozásáról

228/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szabályozási Tervei és Helyi Építési Szabályzatai gépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló rendelet kidolgozásáról, a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról

229/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szabályozási Tervei és Helyi Építési Szabályzatai gépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló rendelet kidolgozásáról, a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról

230/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

231/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

232/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 2826/1 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Széchenyi tér 10. szám) tekintetében

233/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról

234/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról

235/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról

236/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról

237/2015. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő módosított vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

238/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

239/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés módosításáról

240/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2015. évi használatáról

241/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 45/2015. (III. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról

243/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a kárpátaljai magyarok részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével nyújtandó támogatásról

244/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanáccsal kötött kölcsönszerződésben szereplő visszafizetési határidő módosításáról

245/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopron Város Díszpolgára” címet adományoz Hertay Mária részére.)

246/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben megosztott „Pro Urbe Sopron” díjat adományoz Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert részére.)

247/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben posztumusz „Pro Urbe Sopron” díjat adományoz néhai Dr. Winkler Gábor részére.)

248/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Civitas Fidelissima” díjat adományoz Dr. Faragó Sándor részére.)

249/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Civitas Fidelissima” díjat adományoz a Bánfalvi Kórus részére.)

250/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Dr. Király Jenő” díjat adományoz Dr. Freyler Alice részére.)

251/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Humanitás” díjat adományoz Filepné Deák Éva részére.)

252/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopron Kultúrájáért” díjat adományoz Fodor György részére.)

253/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopron Kiváló Pedagógusa” díjat adományoz Dr. Rónai Ferenc és Tulok Jenő részére.)

254/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopron Sportjáért” díjat adományoz Márta György részére.)

255/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Wälder József” díjat adományoz Gács László részére.)

256/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Ifj. Flandorffer Ignác” díjat adományoz ifj. Dívós István részére.)

257/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopron Ifjú Tehetsége” díjat adományoz Horváth Renáta részére.)

258/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. Közgyűlése 2015. évben „Sopron szolgálatáért” díjat adományoz Nagy Gábor részére.)

259/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. Közgyűlése 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Dr. Barna Krisztina részére.)

260/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Erdélyi Géza részére.)

261/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Horváth Lajos részére.)

262/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Dr. Kuntár Ibolya részére.)

263/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Németh Rita részére.)

264/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Poór Brigitta részére.)

265/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2015. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Vigné Kovács Margit részére.)

266/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatása elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Zárt ülés!)

267/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

268/2015. (XII. 14.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

269/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

270/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

271/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

272/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

273/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására

275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására

276/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

277/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

278/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

279/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács által megvalósított Nemeskúti út útépítési pályázat önkormányzati önerejének növeléséről

280/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

281/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

282/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron-Jánostelepi utak megvételéről

283/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról

284/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról

285/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Kulcspont Kaffee Kft.-vel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről

286/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Rosengarten Vendéglátó Kft.-vel kötendő megállapodásról

287/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

288/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

289/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

290/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

291/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

292/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

293/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

294/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

295/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

296/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

297/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó ismételt vezetői megbízás véleményezéséről

298/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványi sporttámogatás odaítéléséről

299/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

300/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

301/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

302/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

303/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

304/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

305/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

306/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságának ütemtervtől eltérő kivételéről

307/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

308/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

309/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról