datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2015-09-24 Kgy rendes ülés meghívó

 

40284-16/2015.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2015. szeptember 24-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

1.      

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója megbízatásának meghosszabbításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

3.      

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

4.      

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

 

5.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

7.      

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Mágel Ágost elnök

                       dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

8.      

Előterjesztés Sopron, Sopronbánfalva és Sopronbánfalva - Kutyahegy Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetetéséről

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

9.      

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, valamint Településszerkezeti Terve (Déli pályaudvar környékére) módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

10.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Jánostelepen

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

11.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben I.

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

 

12.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben II.

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

13.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

14.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

15.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

16.  

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

17.  

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

18.  

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

19.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

20.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

21.  

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

22.  

Előterjesztés Szakál Ernő szobrászművész munkás/városvédő szobrának áthelyezéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

23.  

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

24.  

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2015. szeptember 11.

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester