datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2015-10-29 Kgy rendes ülés meghívó

 

40284-18/2015.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2015. október 29-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:


 

1.      

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kötendő fenntartói megállapodásról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2016. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

4.      

Tájékoztató a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűléséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés a Soproni Horváth József Művészeti Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás meghosszabbításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

7.      

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés Sopron, Széchenyi tér 19. sz. alatti helyiségek ajándékozásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

9.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló helyi rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

10.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szabályozási Tervei és Helyi Építési Szabályzatai gépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló rendelet kidolgozásáról, a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

11.  

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2015. október 16.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester