datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2015-12-17 Kgy rendkívüli ülés meghívó

40284-23/2015.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2015. december 17-én csütörtökön 14 órakor kezdődő,

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendes ülését követő rendkívüli ülésére

 

 

Napirendi pontok:


1.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Nagy Zsolt vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

2.       

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (Új közterületek besorolása, iskolavédőnői körzetek módosítása, ifjúsági fogorvosi körzet módosítása, Sopronkőhidai felnőtt-háziorvosi körzet kialakítása) (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

3.       

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

4.       

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó ismételt vezetői megbízás véleményezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

5.       

Előterjesztés alapítványi sporttámogatás odaítéléséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Németh Ádám osztályvezető

                                   Csiszár Szabolcs sportfelügyelő

 

6.       

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Mágel Ágost elnök

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

 

7.       

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

8.       

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

9.       

Tájékoztató Eilat – Sopron 10 éves testvérvárosi szerződés ünnepélyes megerősítéséről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

10.   

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

11.   

Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságának ütemtervtől eltérő kivételéről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

12.   

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2015. december 15.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester