datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2016. (I. 8.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

2/2016. (I. 8.) Kgy. határozat

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról

3/2016. (I. 8.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 3144/2 hrsz-ú (9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 39.) ingatlan tekintetében

4/2016. (I. 8.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzat elővásárlási jogáról, a soproni 2459/A hrsz-ú (9400 Sopron, Kőfaragó téri töltőállomás) ingatlan tekintetében

5/2016. (II. 5.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

6/2016. (II. 5.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

7/2016. (II. 5.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

8/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

9/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

10/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrum intézményi tanácsába történő tagdelegálásról

11/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról

12/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

13/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

14/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

15/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

16/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

17/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2016. évi intézkedésekről

18/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2016. évi intézkedésekről

19/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2015. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

20/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

21/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2015. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

22/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2015. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

23/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2015. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

24/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2015. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

25/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

26/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben

27/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben

28/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

29/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés szabálytalanul kihelyezett konténer bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

30/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 22. szám alatti, 2114 hrsz-ú társasház tárolójának elidegenítéséről

31/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 34. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

33/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

34/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére köztéri műalkotás elhelyezéséről a Széchenyi téren

35/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

36/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

37/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

38/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról

39/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

40/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

41/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

42/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

43/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

44/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

45/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

46/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

47/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

48/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Önk. által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

49/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről

50/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés személyi változásokról önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban

51/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés személyi változásokról önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban

52/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

53/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a férfi kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

54/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati Egészségügyi Alapellátás létszám-előirányzatának módosításáról

55/2016. (II. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 – Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

56/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

57/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2015. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

58/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapatok sporttámogatásának odaítéléséről

59/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapatok sporttámogatásának odaítéléséről

60/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés településrészi önkormányzati képviselő megválasztásáról

61/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

62/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a kárpátaljai Csongor településre történő kiküldetésről

63/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Görbehalom városrészben

64/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Görbehalom városrészben

65/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

66/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

67/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

68/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

69/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

70/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

71/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

72/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

73/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

74/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

75/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

76/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről

77/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Patak u. 45. sz. alatti műhely, raktár valamint tároló helyiségek elidegenítéséről

78/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Fegyvertár u. 2. sz. alatti fszt. 3. lakás elidegenítéséről

79/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

80/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

81/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

82/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

83/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nagycenki volt vízműtelep ingyenes átruházásáról

84/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

85/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

86/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

87/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

88/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

89/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

90/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

91/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

92/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

93/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

94/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról

95/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról

96/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról

97/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

98/2016. (III. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopronért Emlékérem” adományozásáról

99/2016. (IV. 15.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

100/2016. (IV. 15.) Kgy. határozat

Előterjesztés fertő-tavi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igényléséről

101/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

102/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi értékeléséről

103/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

104/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

105/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat véleményezésére

106/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat véleményezésére

107/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat véleményezésére

108/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Bad Wimpfen testvérvárosba történő látogatásról

109/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Seinäjoki testvérvárosba történő látogatásról

110/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Kazuno testvérvárosba történő látogatásról

111/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

112/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

113/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

114/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

115/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

116/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

117/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Virágvölgyben

118/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Virágvölgyben

119/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Lőverek városrészben

120/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Lőverek városrészben

121/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés SMJV Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak a gépjármű elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálata kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetéséről

122/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

123/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatása elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Zárt ülés!)

124/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

125/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

126/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról szóló 38/2016.
(II. 25.) Kgy. határozat módosításáról

127/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Központi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása)

128/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Szent Margit Alapítvány támogatása)

129/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány támogatása)

130/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Segítség a Mosolyodért Közhasznú Alapítvány támogatása)

131/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása)

132/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Balf Alapítvány támogatása)

133/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Árvácska Alapítvány támogatása)

134/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Scarbantia Régészeti Park Alapítvány támogatása)

135/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány támogatása)

136/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány támogatása)

137/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Gyermekek a Táncért Alapítvány támogatása)

138/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány támogatása)

139/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány támogatása)

140/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány támogatása)

141/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Atlétikai Club támogatása)

142/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Torna Club támogatása)

143/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Úszók Baráti Kör SE támogatása)

144/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Soproni Líceumi Vívóegylet támogatása)

145/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(TURRIS SE Asztalitenisz Szakosztály támogatása)

146/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Halmozottan Sérült Gyermekek Fejlesztésére Alapítvány támogatása)

147/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány támogatása)

148/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Idősek Európa Háza Alapítvány támogatása)

149/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Hova Tovább Alapítvány támogatása)

150/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Lepkeszárny Alapítvány támogatása)

151/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok és sportszervezetek támogatásáról

(Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány támogatása)

152/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés köznevelési intézmények (általános iskolák) átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

153/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés köznevelési intézmények (általános iskolák) átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

154/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés köznevelési intézmények (általános iskolák) átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

155/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés köznevelési intézmények (általános iskolák) átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

156/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

157/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

158/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

159/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

160/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés támogatás nyújtásáról a Sopron Holding Zrt. gépbeszerzéséhez

161/2016. (IV. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról

162/2016. (V. 10.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

163/2016. (V. 10.) Kgy. határozat

Előterjesztés Fertő tavi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igénylésével kapcsolatos közgyűlési határozat kiegészítéséről

164/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

165/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményvezetői pályázat elbírálásáról (Hermann Alice Óvoda)

166/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményvezetői pályázat véleményezéséről (Deák Téri Általános Iskola)

167/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményvezetői pályázat véleményezéséről (Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

168/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről

169/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról

170/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

171/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

172/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

173/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

174/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

175/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízásáról

176/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízásáról

177/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

178/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

179/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a köztéri vizes létesítmények üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződés módosításáról

180/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

181/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

182/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

183/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

184/2016. (V. 26.) Kgy határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

185/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

186/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról és az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról szóló rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

187/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

188/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

189/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

190/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a kínai Wuhan városba történő kiküldetésről

191/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

192/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Aranyhegyen

193/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Aranyhegyen

194/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati Egészségügyi Alapellátás létszám-előirányzatának módosításáról

195/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közvilágítási feladatellátás forrásának biztosításáról

196/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

197/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett felhívás keretében belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

198/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Görbehalom, Hidegvízvölgyi út felújításának támogatásáról

199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

200/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány és a Soproni Sport Közalapítvány létesítő okiratának módosításáról

201/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány és a Soproni Sport Közalapítvány létesítő okiratának módosításáról

202/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés vételi ajánlat benyújtásáról a „WEST Üzletház” vonatkozásában

203/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Lőverek Szabályozási Terv különleges területeire vonatkozó előírásai felülvizsgálatáról

204/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Lőverek Szabályozási Terv különleges területeire vonatkozó előírásai felülvizsgálatáról

205/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum létszám-előirányzatának időszakos megnöveléséről

206/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

207/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopronért Emlékérem” adományozásáról

208/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Sopronért Emlékérem” adományozásáról

209/2016. (V. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló Soproni Helyi Akciócsoport megalakításában történő részvételre

210/2016. (VI. 13.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

211/2016. (VI. 13.) Kgy. határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út, valamint az ÉNy-i tehermentesítő út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztéséről

212/2016. (VI. 13.) Kgy. határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út, valamint az ÉNy-i tehermentesítő út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztéséről

213/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

214/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

215/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

 

216/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

217/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

219/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

220/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

221/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

222/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létesítő okiratának módosításáról

223/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létesítő okiratának módosításáról

224/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

225/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

226/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

227/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Kempten testvérvárosba történő kiutazásról

228/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

229/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

230/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

231/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

232/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

233/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

234/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

235/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról

236/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak Fertőrákos Községi Önkormányzat részére történő ingyenes vagyonátadásról

237/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2016. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtott, valamint benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

238/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2016. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtott, valamint benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

239/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2016. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtott, valamint benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

240/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

241/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

242/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

243/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

244/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról

245/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról

246/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról

247/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról

248/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

249/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a GINOP-7.1.1-2015 A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

250/2016. (VII. 21.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

251/2016. (VII. 21.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pátria és a Sopron Segít Közalapítvány létesítő okiratainak módosításáról

252/2016. (VII. 21.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pátria és a Sopron Segít Közalapítvány létesítő okiratainak módosításáról

253/2016. (VII. 21.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

254/2016. (VII. 21.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról

255/2016. (VII. 21.) Kgy. határozat

Előterjesztés az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megválasztására

256/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

258/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

259/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

260/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról

261/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról

262/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról

263/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról

264/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról

265/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

266/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

267/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

268/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

269/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

270/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

271/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

272/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

273/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

274/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

275/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

276/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről

277/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről

278/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről

279/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről

280/2016. (IX. 19.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

281/2016. (IX. 19.) Kgy. határozat

Előterjesztés közvilágítási hálózatok tulajdonba vételéről és üzemeltetéséről

282/2016. (IX. 19.) Kgy. határozat

Előterjesztés az október 2-ai népszavazással összefüggő lakossági tájékoztatásról

283/2016. (IX. 19.) Kgy. határozat

Előterjesztés az október 2-ai népszavazással összefüggő lakossági tájékoztatásról

284/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

285/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

286/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosításáról

287/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosításáról

288/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosításáról

289/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

290/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodásról

291/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Ágfalva Községi Önkormányzat Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról

292/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról

293/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további fejlesztéséről

294/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

295/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

296/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

297/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

298/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról

299/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról

300/2016. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

301/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

302/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2017-ben megrendezendő XXI. Országos Érembiennálé támogatásáról

303/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

304/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

305/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Kallómalom és a Tómalom utca között

306/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Kallómalom és a Tómalom utca között

307/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Lőverekben (Mühl Aladár utca továbbnevezése)

308/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Lőverekben (Mühl Aladár utca továbbnevezése)

309/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok együttes pályázatának kiírásáról

310/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a japán Kazuno testvérvárosba történő kiküldetés módosításáról

311/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

312/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

313/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

314/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

315/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

316/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

317/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a történelmi belváros megújításához kapcsolódó vízi közmű felújításáról

318/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés a soproni fürdők támogatásának biztosításáról

319/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

320/2016. (X. 27.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

321/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

322/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopron Város Díszpolgára” címet adományoz Rakovszky Zsuzsa részére.)

323/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Pro Urbe Sopron” díjat adományoz megosztva Bujdosó Alpár és Várnai László részére.)

324/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben posztumusz „Pro Urbe Sopron” díjat adományoz néhai dr. Gimesi Szabolcs részére.)

325/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben posztumusz „Pro Urbe Sopron” díjat adományoz néhai Katona Sándor részére.)

326/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Civitas Fidelissima” díjat adományoz Tóth Kálmán részére.)

327/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Civitas Fidelissima” díjat adományoz a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület részére.)

328/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Dr. Király Jenő” díjat adományoz Kocsis Erzsébet részére.)

329/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Humanitás” díjat adományoz Sipőcz Katalin részére.)

330/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopron Kultúrájáért” díjat adományoz Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet részére.)

331/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopron Kiváló Pedagógusa” díjat adományoz Gondi Rita és Hubert Pál részére.)

332/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopron Sportjáért” díjat adományoz Sejber István részére.)

333/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopron Ifjú Tehetsége” díjat adományoz Fábián Márk részére.)

334/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Ifj. Flandorffer Ignác” díjat adományoz Horváth József részére.)

335/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben„Wälder József” díjat adományoz Fábiánkovits Ferenc részére.)

336/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Árendás György részére.)

337/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Bognár István részére.)

338/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Bolla Marianna részére.)

339/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Borossay György részére.)

340/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Dr. Brezvai Éva részére.)

341/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz a Csonka és Fiai Kft. részére.)

342/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Forgácsné Egresits Éva részére.)

343/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Horváth Nándor részére.)

344/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola részére.)

345/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Kovács Judit Margit részére.)

346/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz L. Kovásznai Viktória részére.)

347/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Renner Kálmánné részére.)

348/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Ringhofer Alida részére.)

349/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Dr. Szőnyi Edit részére.)

350/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2016. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Dr. Tóka József részére.)

351/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

352/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

353/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

354/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

355/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

356/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

357/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

358/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről

359/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről

360/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről

361/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

362/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

363/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Tómalom városrészben

364/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Tómalom városrészben

365/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

366/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

367/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 24. számú társasházban található 2115/A/6 hrsz-ú lakás feletti padlástér elidegenítéséről

368/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

369/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

370/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

371/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

372/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a HIM-HF1 kódszámú „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” témájú felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

373/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról

374/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés szakmai véleményező bizottságokba tagok választásáról

375/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés szakmai véleményező bizottságokba tagok választásáról

376/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

377/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

378/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

379/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

380/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

381/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

382/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

383/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

384/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

385/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

386/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

387/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

388/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Bánfalván (8240/8 hrsz)

389/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Bánfalván (8240/8 hrsz)

390/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2016. évi használatáról

391/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

392/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

393/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről

394/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

395/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

396/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

397/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

398/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 45. szám alatti társasházban található, „A” jelű épülethez tartozó közös tulajdonú helyiségek kizárólagos használati jogának rendezéséről

399/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Várkerület 94. sz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről

400/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról

401/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról

402/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a volt „West Üzletház” bontásáról

403/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására

405/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására

406/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról

407/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról

408/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervbe való illesztése céljából megállapodás kötéséről

409/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Várfal u. 5.) (Zárt ülés!)

410/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

411/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

412/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

413/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

414/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

415/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

416/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

417/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

418/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

419/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

420/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2017. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

421/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron MJV Településszerkezeti terve, a Külterület szabályozási terv, valamint az Északnyugati városrész és a Virágvölgy és környéke szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításáról (Északnyugati elkerülő út) (rendeletalkotás)

422/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

423/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. ügyvezetőjének megbízásáról

424/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

425/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

426/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével kötendő Konzorciumi megállapodásról

427/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek 2017. évi illetményemeléséről

428/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 

429/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 

430/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról