datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-02-25 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

 40063-3/2016.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2016. február 25-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.       

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

2.       

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrum intézményi tanácsába történő tagdelegálásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

3.       

Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

4.       

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

5.       

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

6.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

7.       

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

8.       

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

9.       

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2016. évi intézkedésekről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

10.   

Előterjesztés a 242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2015. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

11.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

12.   

Beszámoló a 2015. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

13.   

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

14.   

Előterjesztés a soproni 8607/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívüli helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

15.   

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

16.   

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

17.   

Előterjesztés szabálytalanul kihelyezett konténer bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

18.   

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2015. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                       Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                       dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                       dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                       Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                       Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                       Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

19.   

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szervének üléséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

20.   

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 22. szám alatti, 2114 hrsz-ú társasház tárolójának elidegenítéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

21.   

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 34. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

22.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Nagy Zsolt vezérigazgató

                       Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

23.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

24.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       dr. Németh Ádám osztályvezető

                       Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

25.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő,                    közgazdasági osztályvezető

                        Papné Horváth Barbara osztályvezető

                        dr. Brumer Krisztián irodavezető

                        dr. Németh Ádám osztályvezető

                        Németh Gergely városi főépítész

                        Schekulin Nándor főmérnök

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2016. február 12.

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester