datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-02-25 Kgy rendes ülés előterjesztései

 

40063-3/2016.


Frissítve: 2016. február 25.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2016. február 25-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


 

1.     

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrum intézményi tanácsába történő tagdelegálásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

5.      

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

7.      

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

9.      

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2016. évi intézkedésekről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

10.  

Előterjesztés a 242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2015. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

Kapcsolódó anyag:

Tájékoztató a 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

 

11.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

12.  

Beszámoló a 2015. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

13.  

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

14.  

Előterjesztés a soproni 8607/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívüli helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

15.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

16.  

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

17.  

Előterjesztés szabálytalanul kihelyezett konténer bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

18.  

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2015. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                    Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                    Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                    dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                    dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                    Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                    Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                    Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

19.  

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szervének üléséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

20.  

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 22. szám alatti, 2114 hrsz-ú társasház tárolójának elidegenítéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

21.  

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 34. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

22.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Nagy Zsolt vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

a Városfejlesztési Bizottság Módosító indítványa

 

 

23.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

24.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

 

25.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                               dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                                    Schekulin Nándor főmérnök

 

Kapcsolódó anyagok:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

– cserelap a rendelettervezet I/2. mellékletéhez

– a Költségvetési Bizottság határozata

Biczi László önkormányzati képviselő Módosító indítványa

– a rendelettervezet II/9. melléklete (cserelap)

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2016. február 25.