datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-03-31 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40063-6/2016.

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2016. március 31-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

1.      

Előterjesztés a női kosárlabda csapatok sporttámogatásának odaítéléséről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés településrészi önkormányzati képviselő megválasztásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

3.      

Településrészi önkormányzati képviselő eskütétele

 

 

4.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

7.      

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

9.      

Tájékoztató a kárpátaljai Csongor település részére nyújtott támogatás felhasználásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

10.  

Előterjesztés a kárpátaljai Csongor településre történő kiküldetésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

11.  

Előterjesztés a soproni 6814/1 és 7213/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

12.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Görbehalom városrészben

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

13.  

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

14.  

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Földes Tamás ügyvezető

 

 

15.  

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Hajnal Sándor ügyvezető

                          Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó

 

 

16.  

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kosztka László ügyvezető

 

 

17.  

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

 

 

18.  

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Nagy Zsolt vezérigazgató

 

 

19.  

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

20.  

Előterjesztés a Sopron, Patak u. 45. sz. alatti műhely, raktár valamint tároló helyiségek elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

21.  

Előterjesztés a Sopron, Fegyvertár u. 2. sz. alatti fszt. 3. lakás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

22.  

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2016. március 18.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester