datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-03-31 Kgy rendes ülés előterjesztései40063-6/2016.

 

Frissítve: 2016. március 31.


Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2016. március 31-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Sürgősségi előterjesztés:1.      

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2015. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Szabó Jenő rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

 

     

 

 

Meghívó szerinti napirendi pontok:


 

1.       

Előterjesztés a női kosárlabda csapatok sporttámogatásának odaítéléséről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés településrészi önkormányzati képviselő megválasztásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

3.       

Településrészi önkormányzati képviselő eskütétele

 

 

4.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

6.       

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

8.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

9.       

Tájékoztató a kárpátaljai Csongor település részére nyújtott támogatás felhasználásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

10.   

Előterjesztés a kárpátaljai Csongor településre történő kiküldetésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

11.   

Előterjesztés a soproni 6814/1 és 7213/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

12.   

Előterjesztés közterület elnevezéséről Görbehalom városrészben

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

13.   

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Schekulin Nándor városi főmérnök

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

14.   

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Földes Tamás ügyvezető

 

 

15.   

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Hajnal Sándor ügyvezető

                          Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó

 

 

16.   

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kosztka László ügyvezető

 

 

17.   

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

 

 

18.   

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Nagy Zsolt vezérigazgató

 

Kapcsolódó anyag:

Cserelap az Intézkedési tervhez

 

 

19.   

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

20.   

Előterjesztés a Sopron, Patak u. 45. sz. alatti műhely, raktár valamint tároló helyiségek elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

21.   

Előterjesztés a Sopron, Fegyvertár u. 2. sz. alatti fszt. 3. lakás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

22.   

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2016. március 31.