datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-12-22 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40063-32/2016.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2016. december 22-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

2.      

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

3.      

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

4.      

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés közterület elnevezéséről Bánfalván (8240/8 hrsz)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

6.      

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

7.      

Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság döntéseiről


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

8.      

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

9.      

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2016. évi használatáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

10.  

Előterjesztés a 257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

11.  

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

 

12.  

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

13.  

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Nagy Zsolt vezérigazgató

 

 

14.  

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

15.  

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

16.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

17.  

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szervének üléséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

18.  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséhez kapcsolódóan készített intézkedési terv végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Nagy Zsolt vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

19.  

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Csiszár Szabolcs sportfelügyelő

 

 

20.  

Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 45. szám alatti társasházban található, „A” jelű épülethez tartozó közös tulajdonú helyiségek kizárólagos használati jogának rendezéséről

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

21.  

Előterjesztés a Várkerület 94. sz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

22.  

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

23.  

Előterjesztés a volt „West Üzletház” bontásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

24.  

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor pályázati program-vezető

 

 

25.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

26.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                          Schekulin Nándor városi főmérnök

                                   Tóth Gábor pályázati program-vezető

 

 

27.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Király Attiláné osztályvezető

 

 

28.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

29.  

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervbe való illesztése céljából megállapodás kötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

30.  

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Várfal u. 5.) (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2016. december 9.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester