datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-12-22 Kgy rendes ülés előterjesztései

 

 

40063-32/2016.

Frissítve: 2016. december 19.


 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2016. december 22-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


1.       

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

2.       

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

3.       

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

4.       

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés közterület elnevezéséről Bánfalván (8240/8 hrsz)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

6.       

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

7.       

Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság döntéseiről


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

8.       

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

Kapcsolódó anyag:

Előterjesztői módosítás

 

 

9.       

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2016. évi használatáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

10.   

Előterjesztés a 257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

11.   

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

 

12.   

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

13.   

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Nagy Zsolt vezérigazgató

 

 

14.   

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

15.   

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

16.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

17.   

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szervének üléséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

18.   

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséhez kapcsolódóan készített intézkedési terv végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Nagy Zsolt vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

19.   

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Csiszár Szabolcs sportfelügyelő

 

 

20.   

Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 45. szám alatti társasházban található, „A” jelű épülethez tartozó közös tulajdonú helyiségek kizárólagos használati jogának rendezéséről

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

21.   

Előterjesztés a Várkerület 94. sz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

22.   

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

23.   

Előterjesztés a volt „West Üzletház” bontásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

24.   

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Tóth Gábor pályázati program-vezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

 

 

25.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Vélemény

 

26.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                          Schekulin Nándor városi főmérnök

                                    Tóth Gábor pályázati program-vezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

 

27.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Király Attiláné osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

 

28.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

29.   

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervbe való illesztése céljából megállapodás kötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

30.   

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Várfal u. 5.) (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.