datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi határozatai

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Határozat címe

1/2017. (II. 23.) határozata

a 2017. február 23-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

2/2017. (II. 23.) határozata

a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazottak béremeléséről

3/2017. (II. 23.) határozata

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep)

4/2017. (II. 23.) határozata

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep)

5/2017. (II. 23.) határozata

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep)

6/2017. (II. 23.) határozata

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep)

7/2017. (II. 23.) határozata

a közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Gubóvirág utca továbbnevezése)

8/2017. (II. 23.) határozata

a közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Gubóvirág utca továbbnevezése)

9/2017. (II. 23.) határozata

a 2016. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

10/2017. (II. 23.) határozata

az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

11/2017. (II. 23.) határozata

az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

12/2017. (II. 23.) határozata

településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Malom szálló) (Zárt ülés!)

13/2017. (II. 23.) határozata

(termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

14/2017. (II. 23.) határozata

a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról

15/2017. (II. 23.) határozata

Sopron, Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálásáról

16/2017. (II. 23.) határozata

a Fertőrákos, „Golgota” településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséről

17/2017. (II. 23.) határozata

az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

18/2017. (II. 23.) határozata

az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

19/2017. (II. 23.) határozata

az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

20/2017. (II. 23.) határozata

az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

21/2017. (II. 23.) határozata

az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

22/2017. (II. 23.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

23/2017. (II. 23.) határozata

a Soproni Egyetemmel való támogatási megállapodás megkötéséről

24/2017. (II. 23.) határozata

az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének tárgyáról (2017. évi bajnoki szezon)

25/2017. (II. 23.) határozata

NKA pályázatok benyújtásáról

26/2017. (II. 23.) határozata

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről

27/2017. (II. 23.) határozata

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről

28/2017. (II. 23.) határozata

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről

29/2017. (II. 23.) határozata

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről

30/2017. (II. 23.) határozata

a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról

31/2017. (II. 23.) határozata

a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról

32/2017. (II. 23.) határozata

a 2017. február 23-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

33/2017. (II. 23.) határozata

pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

34/2017. (II. 23.) határozata

a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

35/2017. (II. 23.) határozata

Sopron, Fertői Vízitelep Településszerkezeti Terve és a Helyi Építési Szabályzata megalkotásával összefüggésben területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről, térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról a Gy-M-S Megyei Területrendezési Tervvel való összhangjának megállapítása céljából

36/2017. (II. 23.) határozata

a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről

37/2017. (III. 30.) határozata

a 2017. március 30-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

38/2017. (III. 30.) határozata

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

39/2017. (III. 30.) határozata

pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

40/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

41/2017. (III. 30.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2017. évi intézkedésekről

42/2017. (III. 30.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2017. évi intézkedésekről

43/2017. (III. 30.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2017. évi intézkedésekről

44/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás

45/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás

46/2017. (III. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

47/2017. (III. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

48/2017. (III. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

49/2017. (III. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

50/2017. (III. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

51/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Református Egyházközséggel a TOP-6.2.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

52/2017. (III. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

53/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

54/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

55/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

56/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

57/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

58/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

59/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

60/2017. (III. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

61/2017. (III. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

62/2017. (III. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

63/2017. (III. 30.) határozata

a 2017. március 30-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

64/2017. (III. 30.) határozata

az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

65/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

66/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

67/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

68/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

69/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

70/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

71/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

72/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

73/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

74/2017. (III. 30.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről

75/2017. (III. 30.) határozata

Sopron, Fertői Vízitelep településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről

76/2017. (IV. 27.) határozata

a 2017. április 27-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

77/2017. (IV. 27.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

78/2017. (IV. 27.) határozata

a kárpátaljai Csongor településre történő kiküldetésről

79/2017. (IV. 27.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2016. évi értékeléséről

80/2017. (IV. 27.) határozata

intézményvezetői pályázat véleményezéséről (Soproni Széchenyi István Gimnázium)

81/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Múzeum épületeit érintő vagyonkezelési szerződés-tervezet elfogadásáról

82/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

83/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

84/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

85/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

86/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

87/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

88/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

89/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

90/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

91/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

92/2017. (IV. 27.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

93/2017. (IV. 27.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

94/2017. (IV. 27.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

95/2017. (IV. 27.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

96/2017. (IV. 27.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

97/2017. (IV. 27.) határozata

a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

98/2017. (IV. 27.) határozata

a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

99/2017. (IV. 27.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

100/2017. (IV. 27.) határozata

a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

101/2017. (IV. 27.) határozata

a soproni 6976 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről

102/2017. (IV. 27.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

103/2017. (IV. 27.) határozata

a 2017. április 27-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

104/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

105/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

106/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

107/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

108/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

109/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

110/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

111/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

112/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

113/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

114/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

115/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

116/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

117/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

118/2017. (IV. 27.) határozata

alapítványok támogatásáról

119/2017. (IV. 27.) határozata

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

120/2017. (IV. 27.) határozata

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

121/2017. (IV. 27.) határozata

az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontról (2016. évi beszámoló)

122/2017. (IV. 27.) határozata

az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság tagjának megválasztásáról

123/2017. (V. 25.) határozata

a 2017. május 25-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

124/2017. (V. 25.) határozata

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről

125/2017. (V. 25.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

126/2017. (V. 25.) határozata

Seinäjoki testvérvárosba történő látogatásról

127/2017. (V. 25.) határozata

Kempten testvérvárosba történő kiutazásról

128/2017. (V. 25.) határozata

közterület elnevezéséről Virágvölgyben

129/2017. (V. 25.) határozata

közterület elnevezéséről Virágvölgyben

130/2017. (V. 25.) határozata

közterület elnevezéséről a Potzmann dűlőben

131/2017. (V. 25.) határozata

közterület elnevezéséről a Potzmann dűlőben

132/2017. (V. 25.) határozata

a Győri Egyházmegyével a TOP-6.1.4-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról

133/2017. (V. 25.) határozata

a „Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

134/2017. (V. 25.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt., az ökohatékony településfejlesztés és üzemeltetés terén történő együttműködési megállapodásáról

135/2017. (V. 25.) határozata

a 2017. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

136/2017. (V. 25.) határozata

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Csengery u. 30-32. rendeltetés módosítás) (Zárt ülés!)

137/2017. (V. 25.) határozata

a 2017. május 25-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

138/2017. (V. 25.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

139/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

140/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

141/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

142/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

143/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

144/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

145/2017. (V. 25.) határozata

alapítványok támogatásáról

146/2017. (V. 25.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

147/2017. (V. 25.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

148/2017. (V. 25.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

149/2017. (V. 25.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

150/2017. (V. 25.) határozata

a Sopron, Paprét 26. sz. alatti ingatlanok (2348 és 2349 hrsz.) értékesítéséről

151/2017. (V. 25.) határozata

a Sopron, Rózsa utca 17. szám alatti társasházban padlástér-résztulajdon értékesítéséről

152/2017. (V. 25.) határozata

az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

153/2017. (V. 25.) határozata

az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

154/2017. (V. 25.) határozata

az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

155/2017. (V. 25.) határozata

a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról

156/2017. (V. 25.) határozata

a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról

157/2017. (V. 25.) határozata

a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról

158/2017. (VI. 29.) határozata

a 2017. június 29-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

159/2017. (VI. 29.) határozata

intézményvezetői megbízással kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról

160/2017. (VI. 29.) határozata

a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról

161/2017. (VI. 29.) határozata

a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a TOP-6.1.5-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

162/2017. (VI. 29.) határozata

a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

163/2017. (VI. 29.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

164/2017. (VI. 29.) határozata

ajándékozási szerződés megkötéséről

165/2017. (VI. 29.) határozata

a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

166/2017. (VI. 29.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Külterület Szabályozási Terv módosításáról, valamint a Fertő Vízitelep Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról

167/2017. (VI. 29.) határozata

közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

168/2017. (VI. 29.) határozata

testvérvárosi kiküldetésekről

169/2017. (VI. 29.) határozata

testvérvárosi kiküldetésekről

170/2017. (VI. 29.) határozata

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó vízi közművek felújításáról

171/2017. (VI. 29.) határozata

belvárosi üzlet hasznosítására meghirdetett pályázatokról

172/2017. (VI. 29.) határozata

a 2017. június 29-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

173/2017. (VI. 29.) határozata

az Állami Számvevőszék által „A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése” tárgyában készített jelentésről és az arra összeállított intézkedési tervről

174/2017. (VI. 29.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

175/2017. (VI. 29.) határozata

alapítvány támogatásáról

176/2017. (VI. 29.) határozata

„Csatkai-díj” Alapítvány „végelszámolás alatt”, valamint a PÁTRIA Közalapítvány „végelszámolás alatt” megszüntetésének elrendeléséről, a végelszámolás befejezéséről

177/2017. (VI. 29.) határozata

„Csatkai-díj” Alapítvány „végelszámolás alatt”, valamint a PÁTRIA Közalapítvány „végelszámolás alatt” megszüntetésének elrendeléséről, a végelszámolás befejezéséről

178/2017. (IX. 28.) határozata

a 2017. szeptember 28-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

179/2017. (IX. 28.) határozata

közterület elnevezéséről külterületen, a Fehér út környékén

180/2017. (IX. 28.) határozata

közterület elnevezéséről külterületen, a Fehér út környékén

181/2017. (IX. 28.) határozata

közterület elnevezéséről Jánostelepen

182/2017. (IX. 28.) határozata

közterület elnevezéséről Jánostelepen

183/2017. (IX. 28.) határozata

a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatásáról

184/2017. (IX. 28.) határozata

az Állami Számvevőszéknek a „FORENO” Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzése keretében készített Jelentéséről

185/2017. (IX. 28.) határozata

a STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontjáról

186/2017. (IX. 28.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye helyrajzi számával kapcsolatos tulajdonosi döntésről

187/2017. (IX. 28.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részéről biztonsági őrzés (szolgáltatás) megrendeléséhez történő hozzájárulásról

188/2017. (IX. 28.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részéről biztonsági őrzés (szolgáltatás) megrendeléséhez történő hozzájárulásról

189/2017. (IX. 28.) határozata

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

190/2017. (IX. 28.) határozata

útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

191/2017. (IX. 28.) határozata

útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

192/2017. (IX. 28.) határozata

közművesítési hozzájárulás kivetése tárgyában hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

193/2017. (IX. 28.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

194/2017. (IX. 28.) határozata

a 2017. szeptember 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

195/2017. (IX. 28.) határozata

a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

196/2017. (IX. 28.) határozata

a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

197/2017. (IX. 28.) határozata

a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

198/2017. (IX. 28.) határozata

a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

199/2017. (IX. 28.) határozata

a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

200/2017. (IX. 28.) határozata

a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

201/2017. (IX. 28.) határozata

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmekről

202/2017. (IX. 28.) határozata

a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról

203/2017. (IX. 28.) határozata

a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról

204/2017. (IX. 28.) határozata

a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról

205/2017. (X. 26.) határozat

a 2017. október 26-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

206/2017. (X. 26.) határozat

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

207/2017. (X. 26.) határozat

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

208/2017. (X. 26.) határozat

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

209/2017. (X. 26.) határozat

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

210/2017. (X. 26.) határozat

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

211/2017. (X. 26.) határozat

a „FORENO” Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

212/2017. (X. 26.) határozat

a „FORENO” Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

213/2017. (X. 26.) határozat

a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról

214/2017. (X. 26.) határozat

a „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2018. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

215/2017. (X. 26.) határozat

közterület elnevezéséről a Győri út környékén

216/2017. (X. 26.) határozat

közterület elnevezéséről a Győri út környékén

217/2017. (X. 26.) határozat

alapítvánnyal kapcsolatos döntésekről

218/2017. (X. 26.) határozat

a 2017. október 26-ai I. rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

219/2017. (X. 26.) határozat

a 2017. október 26-ai II. rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

220/2017. (X. 26.) határozat

az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontjáról

221/2017. (XI. 30.) határozat

a 2017. november 30-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

222/2017. (XI. 30.) határozat

az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról (Sopron, Templom u. 18., Sopron, belterület 176 hrsz., Sopron, Templom u. 9., Sopron, Szent György u. 20., Sopron, Színház u. 33.)

223/2017. (XI. 30.) határozat

az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról (Sopron, Templom u. 18., Sopron, belterület 176 hrsz., Sopron, Templom u. 9., Sopron, Szent György u. 20., Sopron, Színház u. 33.)

224/2017. (XI. 30.) határozat

a Soproni Szociális Intézmény és Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

225/2017. (XI. 30.) határozat

a Soproni Szociális Intézmény és Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

226/2017. (XI. 30.) határozat

alapítvány támogatásáról

227/2017. (XI. 30.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

228/2017. (XI. 30.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

229/2017. (XI. 30.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

230/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron Város Díszpolgára” címet adományoz Dr. Parragh László részére.)

231/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Pro Urbe Sopron” címet adományoz Dr. Czike Albert  részére.)

232/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Civitas Fidelissima” címet adományoz Babos Tímea részére.)

233/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Civitas Fidelissima” címet adományoz Sopron Basket részére.)

234/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Dr. Király Jenő” címet adományoz Dr. Sztancs György részére.)

235/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Humanitás” címet adományoz Dr. Koltai Miklósné részére.)

236/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron Kultúrájáért” címet adományoz Kótai Mónika részére.)

237/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron Kiváló Pedagógusa” címet adományoz Kovácsné Bella Irén részére.)

238/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron Kiváló Pedagógusa” címet adományoz Dr. Kovács András részére.)

239/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron Sportjáért” címet adományoz Páder Vilmos Attila részére.)

240/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron Ifjú Tehetsége” címet adományoz Kocsis Ábel részére.)

241/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopron szolgálatáért címet adományoz Dr. Tatár Ágnes részére.)

242/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Ifj. Flandorffer Ignác” címet adományoz Bognár Csaba részére.)

243/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Wälder József” címet adományoz Józsa Dávid részére.)

244/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Dr. Mikola Teréz Zsuzsanna részére.)

245/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Főtisztelendő Németh Attila címzetes kanonok részére.)

246/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Gara Lídia részére.)

247/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Pápai Gyula részére.)

248/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Poór Béla részére.)

249/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Varga Gábor részére.)

250/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Gálosné Andrási Adrienne részére.)

251/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Horváth Péter részére.)

252/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Nagy Sándor

 részére.)

253/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Bolodár Zoltán

 részére.)

254/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz Taschner István

 részére.)

255/2017. (XI. 30.) határozat

városi kitüntetések adományozásáról

(A Kgy. 2017. évben „Sopronért Emlékérmet” címet adományoz néhai Faragó János részére.)

256/2017. (XI. 30.) határozat

a 2017. november 30-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

257/2017. (XI. 30.) határozat

az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonala településrendezési tervekbe illesztése céljából eszközölt módosítások egyeztetése során érkezett vélemények elfogadásáról

258/2017. (XI. 30.) határozat

Szent Wolfgang, Bánfalva védőszentjének tiszteletére történő köztéri műalkotás elhelyezéséről

259/2017. (XI. 30.) határozat

az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

260/2017. (XI. 30.) határozat

az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

261/2017. (XI. 30.) határozat

az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

262/2017. (XI. 30.) határozat

az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

263/2017. (XII. 11.) határozat

a 2017. december 11-ei közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról

264/2017. (XII. 21.) határozat

a 2017. december 21-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

265/2017. (XII. 21.) határozat

közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

266/2017. (XII. 21.) határozat

a Bella Lajos utca továbbnevezéséről

267/2017. (XII. 21.) határozat

a Bella Lajos utca továbbnevezéséről

268/2017. (XII. 21.) határozat

közterület elnevezéséről külterületen, a Balfi út környékén

269/2017. (XII. 21.) határozat

közterület elnevezéséről külterületen, a Balfi út környékén

270/2017. (XII. 21.) határozat

a Soproni Múzeum magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

271/2017. (XII. 21.) határozat

a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2017. évi használatáról

272/2017. (XII. 21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

273/2017. (XII. 21.) határozat

a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

274/2017. (XII. 21.) határozat

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

275/2017. (XII. 21.) határozat

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

276/2017. (XII. 21.) határozat

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

277/2017. (XII. 21.) határozat

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

278/2017. (XII. 21.) határozat

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

279/2017. (XII. 21.) határozat

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel a TOP-6.9.2-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

280/2017. (XII. 21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására

281/2017. (XII. 21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására

282/2017. (XII. 21.) határozat

a 2017. december 21-ei I. rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

283/2017. (XII. 21.) határozat

a Központi Bányászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről

284/2017. (XII. 21.) határozat

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

285/2017. (XII. 21.) határozat

gazdasági társasággal kapcsolatos változásról és döntéshozatalról

286/2017. (XII. 21.) határozat

a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről (különleges területekre vonatkozóan)

287/2017. (XII. 21.) határozat

Sopron MJV Településszerkezeti terve, valamint a szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok módosításáról az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztése céljából

288/2017. (XII. 21.) határozat

a Faller Jenő utca továbbnevezéséről

289/2017. (XII. 21.) határozat

a Faller Jenő utca továbbnevezéséről

290/2017. (XII. 21.) határozat

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

291/2017. (XII. 21.) határozat

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

292/2017. (XII. 21.) határozat

a 2017. december 21-ei II. rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

293/2017. (XII. 21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Soros tervvel kapcsolatos tiltakozó állásfoglalásáról