datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2017-02-23 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40261/2017.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2017. február 23-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Előterjesztés közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés a közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Gubóvirág utca továbbnevezése)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

3.      

Beszámoló a 2016. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

4.      

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2016. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

5.      

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

 

6.      

Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

7.      

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Malom szálló) (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

9.      

Előterjesztés a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

10.  

Előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

11.  

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

12.  

Előterjesztés a Fertőrákos, „Golgota” településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

 

13.  

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

14.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                          Schekulin Nándor városi főmérnök

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

15.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                          Schekulin Nándor városi főmérnök

                          Tóth Gábor osztályvezető

 

 

16.  

Előterjesztés a Soproni Egyetemmel való támogatási megállapodás megkötéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

17.  

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének tárgyáról (2017. évi bajnoki szezon)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Pojbics Szabolcs ügyvezető

 

 

18.  

Előterjesztés NKA pályázatok benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

 

19.  

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

20.  

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2017. február 10.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester