datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2017-02-20 JÜB rendes ülés előterjesztései

 

 

40054-4/2017.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2017. február 20. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:

 

1.        

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2016. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

2.       

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Király Attiláné osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

 

3.       

Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

4.       

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Malom szálló) (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

6.       

Előterjesztés a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

8.       

Előterjesztés a Fertőrákos, „Golgota” településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

9.       

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

10.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Király Attiláné osztályvezető

Papné Horváth Barbara osztályvezető

dr. Brummer Krisztián irodavezető

Németh Gergely városi főépítész

Schekulin Nándor városi főmérnök

Tóth Gábor osztályvezető

dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 
11.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Király Attiláné osztályvezető

Papné Horváth Barbara osztályvezető

dr. Brummer Krisztián irodavezető

dr. Tengölics Tamás osztályvezető

Németh Gergely városi főépítész

Schekulin Nándor városi főmérnök

Tóth Gábor osztályvezető

 

 

12.    

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

13.    

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

Sopron, 2017. február 13.