datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2017-02-23 JÜB rendkívüli ülés előterjesztései

 

 

40054-6/2017.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2017. február 23. napján (csütörtökön) 13:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

1.       

Sürgősségi előterjesztés a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazottak béremeléséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

1.       

Előterjesztés Sopron, Fertői Vízitelep Településszerkezeti Terve és a Helyi Építési Szabályzata megalkotásával összefüggésben területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről, térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról a Gy-M-S Megyei Területrendezési Tervvel való összhangjának megállapítása céljából

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

2.      

Előterjesztés Sopron, Dél-keleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

3.      

Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

4.      

Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

Sopron, 2017. február 21.