datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2017-03-30 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40261-3/2017.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2017. március 30-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Szabó Jenő rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

 

2.      

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Tóth Imre igazgató

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2017. évi intézkedésekről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

7.      

Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás-átvételi megállapodás módosításának elfogadásáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                   Tóth Gábor osztályvezető

 

 

9.      

Előterjesztés a Soproni Református Egyházközséggel a TOP-6.2.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

10.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

11.  

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Kosztka László ügyvezető

 

 

12.  

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

 

 

 

 

13.  

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Harka Zoltán ügyvezető

                          Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó

 

 

14.  

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Földes Tamás ügyvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2017. március 17.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester