datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2017-06-29 Kgy rendes ülés előterjesztései

 

 

40261-9/2017.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2017. június 29-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


1.      

Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság 2017. első félévi döntéseiről

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés intézményvezetői megbízással kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a TOP-6.1.5-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

7.      

Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

8.      

Előterjesztés a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

9.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Külterület Szabályozási Terv módosításáról, valamint a Fertő Vízitelep Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

10.  

Tájékoztató a kárpátaljai magyarok részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével nyújtott támogatás felhasználásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

11.  

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szerveinek üléseiről (Pátria Nyomda Zrt., Raabersport Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Kft.)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

12.  

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

13.  

Előterjesztés testvérvárosi kiküldetésekről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

14.  

Előterjesztés a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

15.  

Előterjesztés a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó vízi közművek felújításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

16.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                          Schekulin Nándor főmérnök

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

17.  

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására meghirdetett pályázatokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Sopron, 2017. június 16.