datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2017-12-21 Kgy I. rendkívüli ülés meghívó

 

40261-20/2017.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2017. december 21-én csütörtökön 14 órakor kezdődő,

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendes ülését követő rendkívüli ülésére

 

Napirendi pontok:


 

1.       

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés a Központi Bányászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

4.       

Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

5.       

Előterjesztés gazdasági társasággal kapcsolatos változásról és döntéshozatalról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

6.       

Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről (különleges területekre vonatkozóan)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

7.       

Előterjesztés Sopron MJV Településszerkezeti terve, valamint a szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok módosításáról az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztése céljából (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

8.       

Előterjesztés a Faller Jenő utca továbbnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

9.       

Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2017. december 19.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester