datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2018-02-19 JÜB rendes ülés előterjesztései

 

 

40009-2/2018.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2018. február 19. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.       

Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

közgyűlési előterjesztés

2.      

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2017. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

közgyűlési előterjesztés

3.      

Előterjesztés önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

közgyűlési előterjesztés

4.      

Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

közgyűlési előterjesztés

5.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

közgyűlési előterjesztés

6.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

7.      

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Gyár u. 2. építési tevékenység megtiltása) (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

közgyűlési előterjesztés

8.      

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

bizottsági előterjesztés

9.      

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

bizottsági előterjesztés

Sopron, 2018. február 9.