datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2018-11-28 JÜB rendes ülés előterjesztései

 

 

40009-17/2018.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2018. november 26. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:

 

1.        

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő fenntartói megállapodásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közhasznú szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti, a fürdők 2019-2020. évi működtetéséről szóló működtetési és támogatási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

4.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város csapadékcsatornáinak 2019. évi üzemeltetésére vonatkozó, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti „Csapadékcsatorna üzemeltetési - vállalkozási szerződés” megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

5.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

6.       

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével kötött konzorciumi megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés az intézmények munkamegosztási megállapodásával kapcsolatos döntések elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

8.       

Előterjesztés a „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :           Király Attiláné osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

9.       

Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat és a 2018. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

10.    

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

11.     

Előterjesztés (föld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

 

 

12.    

Előterjesztés (föld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

13.    

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

14.    

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Osztály ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

Sopron, 2018. november 19.