datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-02-26 JÜB rendes ülés előterjesztései

 40035-4/2019.

 

 

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2019. február 25. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.       

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve alapításával összefüggő intézkedések meghozataláról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :          Csécseiné Kishegyi Valéria intézményvezető

                        dr. Tengölics Tamás osztályvezető

2.      

Előterjesztés a 2019. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

3.      

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Simon István alpolgármester

                        Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                        Csiszár Ákos, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                        dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                        dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                        Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                        Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                        Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

4.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Simon István alpolgármester

                        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné osztályvezető

                        Papné Horváth Barbara osztályvezető

                        Tóth Gábor osztályvezető

                        dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                        dr. Brummer Krisztián irodavezető

5.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Simon István alpolgármester

                        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné osztályvezető

                        dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                        Papné Horváth Barbara osztályvezető

                        Tóth Gábor osztályvezető

                        dr. Brummer Krisztián irodavezető

 Sopron, 2019. február 18.