datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2009 (I. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

2/2009 (I. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Szennyvíztisztító telepen létesített gázmotor üzemeltetéséről

3/2009 (I. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Virágvölgyi út – 84. sz. főút körforgalom építéséhez önrész vállalásának emeléséhez

4/2009 (I. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Montreux – Vevey-be történő külföldi kiküldetésről

5/2009 (I. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Bánfalvi út 14. szám alatti, 4318 helyrajzi számú ingatlan 10000/23814 tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

6/2009 (I. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre

7/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

8/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról

9/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés ellátási szerződés kötéséről idősek otthonában történő ellátás érdekében

10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

(Gombocz Endre utca)

11/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Széchenyi István Gimnázium felújítás pályázati támogatásról való lemondásáról

12/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Pap rét 26. szám alatti 2348, valamint 2349 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséről

13/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a közterületeket érintő tulajdonosi hozzájárulások ingyenessé tételéről

14/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a 0394; a 0392/2, a 0395/185 valamint a 0417 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről

15/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

16/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

17/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

18/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

19/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés önkormányzatok közötti ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

20/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi helyben központosított előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

21/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Fertőrákos Község Önkormányzatával a Páneurópai Piknik helyszínhez kapcsolódóan kötött megállapodás kiegészítéséről

22/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítménycéljai és a jegyző 2008. évi teljesítményértékelése

23/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2008. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

24/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a 2008. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

25/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

26/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

27/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

28/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

29/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

30/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

31/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

32/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

33/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

34/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

35/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

36/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

37/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

38/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

39/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának

40/2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre

41/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

42/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

43/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

44/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

45/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről

46/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag megválasztásáról

47/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag megválasztásáról

48/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről

49/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi üzleti tervéről

50/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervéről

51/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről

52/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről

53/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről

54/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről

55/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 16. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

56/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál út 33. szám alatti társasházban található ingatlanok elidegenítéséről

57/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatti 214 m2-es földterület elidegenítéséről

58/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „Közép-Európa 2007-2013 – Határon átnyúló együttműködési program” keretében történő „Európai Borostyánút” projektben való együttműködésről

59/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „Közép-Európa 2007-2013 – Határon átnyúló együttműködési program” keretében történő „Európai Borostyánút” projektben való együttműködésről

60/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

61/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés ellátási szerződés kötésére a gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében

62/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények átszervezéséről

63/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról

64/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról

65/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról

66/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

67/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíjának a megállapításáról

68/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíjának a megállapításáról

69/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíjának a megállapításáról

70/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

71/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

72/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

73/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

74/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

75/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

76/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

77/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

78/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

79/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron vezető partnerként történő részvételére az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 Programhoz benyújtandó „Út a szabadságba – Weg in die Freiheit” című nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban

80/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron vezető partnerként történő részvételére az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 Programhoz benyújtandó „Út a szabadságba – Weg in die Freiheit” című nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban

81/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron vezető partnerként történő részvételére a Central Europe programhoz benyújtandó „Green Urban Transport Systems” (GUTS) – Zöld városi közlekedési rendszerek című nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban

82/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron vezető partnerként történő részvételére a Central Europe programhoz benyújtandó „Green Urban Transport Systems” (GUTS) – Zöld városi közlekedési rendszerek című nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban

83/2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

84/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

85/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Előterjesztés áthidaló jellegű, valamint 2.800.000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséről

86/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Előterjesztés áthidaló jellegű, valamint 2.800.000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséről

87/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, Alapító Okiratának elfogadásáról

88/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, Alapító Okiratának elfogadásáról

89/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 Programhoz benyújtandó „A 2009-es Haydn emlékév nemzetközi piaci értékesítése” című, nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban való együttműködésről

90/2009. (IV. 20.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 Programhoz benyújtandó „A 2009-es Haydn emlékév nemzetközi piaci értékesítése” című, nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban való együttműködésről

91/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

92/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2008. évi alakulásáról, a tett és a 2009. évre tervezett intézkedésekről

93/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról

94/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról

95/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról

96/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi Éves Beszámolójáról

97/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

98/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

99/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

100/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 240/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2008. évi közbeszerzési terv módosításáról

101/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

102/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás), valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata módosításáról

103/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Korona Gyógyszertár nyitva tartási rendjéről

104/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Erzsébet Oktató Kórház ágyszám átcsoportosítási és szakmaterület indítási kérelméről

105/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 159/1993. (VII. 6.) Kgy. határozat alapján létrejött megállapodás módosításáról

106/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról

107/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról

108/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Intézmény magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról

109/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár megrendezéséről

110/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Seinäjoki finn testvérvárosba történő látogatásról

111/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés az Interspar Gyógyszertár nyitvatartási rendjéről

112/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés az „OLLÉ Pályaprogram 2008.” keretében megvalósuló pályaépítésről

113/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés az „OLLÉ Pályaprogram 2008.” keretében megvalósuló pályaépítésről

114/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

115/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

116/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

117/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

118/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

119/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

120/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja módosításáról

121/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésről

122/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés átmeneti szállásról való kitiltás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

123/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

124/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés különböző megbízatásokról való lemondásról és ezzel összefüggő választásról, illetve delegálásról

125/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés különböző megbízatásokról való lemondásról és ezzel összefüggő választásról, illetve delegálásról

126/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés különböző megbízatásokról való lemondásról és ezzel összefüggő választásról, illetve delegálásról

127/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

128/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft. könyvvizsgálója könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbításáról

129/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzatnak a SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. taggyűlésén való képviseletéről

130/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

131/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

132/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Trefort Téri Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

133/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola és Speciális Szakiskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

134/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Lackner Kristóf Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról

135/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

136/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2008. évi értékelése

137/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2008. évi értékelése

138/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

139/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

140/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

141/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

142/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

143/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

144/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

145/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

146/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

147/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

148/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „Hova tovább” Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

149/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Athénba történő külföldi kiküldetésről

150/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Brennberg (Németország) városba történő külföldi kiküldetésről

151/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Pláza Gyógyszertár nyitva tartási rendjéről

152/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításáról IV.

153/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításáról IV.

154/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról

155/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról

156/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, IV. László király u. 19. sz. alatti üzlethelyiség élelmiszer üzletként való bérbeadásáról

157/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Szent György u. 13. szám alatti, 77 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó, az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

158/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése és felújításának támogatása pályázatáról

159/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése és felújításának támogatása pályázatáról

160/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

161/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

162/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

163/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

164/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

165/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

166/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

167/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

168/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

169/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

170/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf)

171/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Dózsa György Utcai Óvoda)

172/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Halász Utcai Óvoda)

173/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Hermann Alice Óvoda)

174/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Jegenye Sori Óvoda)

175/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Jereváni Kék Óvoda)

176/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Király Jenő Utcai Óvoda)

177/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Kőszegi Úti Óvoda)

178/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Trefort Téri Óvoda)

179/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola)

180/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Deák Téri Általános Iskola)

181/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg)

182/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Gárdonyi Géza Általános Iskola)

183/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Lackner Kristóf Általános Iskola)

184/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

185/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola)

186/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Handler Nándor Szakképző Iskola)

187/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium)

188/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Széchenyi István Gimnázium)

189/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium)

190/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

191/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Pedagógiai Szakszolgálati Központ)

192/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Széchenyi István Városi Könyvtár)

193/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (NapSzak Integrált Intézmény)

194/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Szociális Szolgáltató Intézmény)

195/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Egyesített Szociális Intézmény)

196/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ)

197/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (SMJV Egyesített Bölcsődék)

198/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság)

199/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Központi Gyermekkonyha)

200/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Polgármesteri Hivatal)

201/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Intézmények Gazdasági Szolgálata)

202/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Soproni Erzsébet Oktató Kórház)

203/2009. (V. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Kórház gazdasági igazgatójának munkaszerződéséről

204/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

205/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

206/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

207/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város kezességvállalására, Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 265 millió Ft hitel-átütemezéséhez

208/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi Konszolidált Éves Beszámolójáról

209/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról

210/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Brennbergbánya, Óbrennbergi út 19. szám alatti társasházban található lakás ingatlan elidegenítéséről

211/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 0897 hrsz-ú állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

212/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről

213/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az ehhez kapcsolódó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és Fertőrákos Község Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodásról és annak kiegészítéséről

214/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Közbiztonságért Alapítvány támogatásáról

215/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron városhoz bevezető autóutakon elhelyezendő „EGYETEMI VÁROS” feliratú tábláról

216/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés az Önkormányzatnak a SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. taggyűlésén való képviseletéről II.

217/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

218/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

219/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

220/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

221/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

222/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

223/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

224/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

225/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés sportegyesületek támogatásáról

226/2009. (VI 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés sportegyesületek támogatásáról

227/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

228/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés kerékpárút építés pályázatról és önrész vállalásáról

229/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés kerékpárút építés pályázatról és önrész vállalásáról

230/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés külföldi delegáció megbízásáról Kempten testvérvárosba

231/2009. (VII. 30.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

232/2009. (VII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról

233/2009. (VII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról

234/2009. (VII. 30.) Kgy. határozat

Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról

235/2009. (VII. 30.) Kgy. határozat

Tájékoztató a Sopron, Petőfi téren épített mélygarázs beruházásról

236/2009. (VIII. 31.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

237/2009. (VIII. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

238/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

239/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

240/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Dózsa György Utcai Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

241/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Halász Utcai Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

242/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Hermann Alice Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

243/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Jegenye Sori Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

244/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Jereváni Kék Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

245/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Király Jenő Utcai Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

246/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Kőszegi Úti Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

247/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Trefort Téri Óvoda alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

248/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

249/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Deák Téri Általános Iskola alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

250/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

251/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Gárdonyi Géza Általános Iskola alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

252/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Lackner Kristóf Általános Iskola alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

253/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

254/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

255/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Handler Nándor Szakképző Iskola alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

256/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

257/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Széchenyi István Gimnázium alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

258/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

259/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

260/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

261/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Széchenyi István Városi Könyvtár alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

262/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (NapSzak Integrált Intézmény alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

263/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Szociális Szolgáltató Intézmény alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

264/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Egyesített Szociális Intézmény alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

265/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

266/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (SMJV Egyesített Bölcsődék)

267/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

268/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Központi Gyermekkonyha alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

269/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Polgármesteri Hivatal alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata

270/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Intézmények Gazdasági Szolgálata alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

271/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Soproni Erzsébet Oktató Kórház alapítói határozata és a 2009. október 1-től érvényes Alapító Okirata)

272/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való csatlakozásról

273/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház létszámának bővítéséről

274/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés külföldi kiküldetésről Selmecbányára és Spártába

275/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés külföldi kiküldetésről Selmecbányára és Spártába

276/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a testvérvárosi szerződés megújításáról Seinäjoki városával

277/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés lakásfenntartási támogatás kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

278/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés átmeneti segély kérelem ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

279/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés állattartási ügyben végrehajtás ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

280/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Együttműködési megállapodás a Sopron és Vidéke Ipartestülettel

281/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Rák-patak tulajdonjogának átvételéről

282/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Belterületi vízrendezés” című pályázaton való részvételről

283/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Előterjesztés bölcsődei férőhelyek növeléséhez pályázati önrész vállalásáról

284/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat ismételt benyújtásáról

285/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat ismételt benyújtásáról

286/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat ismételt benyújtásáról

287/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés távhődíjak változására tett javaslatról

288/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés távhődíjak változására tett javaslatról

289/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

290/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások” című pályázaton való részvételről

291/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások” című pályázaton való részvételről

292/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés felterjesztésről Bajnai Gordon miniszterelnökhöz az egészségügyi ellátást nem biztosító finanszírozás miatt

293/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés felterjesztésről Bajnai Gordon miniszterelnökhöz az egészségügyi ellátást nem biztosító finanszírozás miatt

294/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron országgyűlési képviselőihez szóló felhívásról

295/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

296/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

297/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Belterületi vízrendezés pályázati önrész vállalásáról

298/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázaton való részvételről

299/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázaton való részvételről

300/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi téri mélygarázs üzemeltetéséről

301/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Harkai úti hulladéklerakó telephely kivitelezésének finanszírozásáról

302/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására

303/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására

304/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására

305/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására

306/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására

307/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. kötvénykibocsátási és folyószámlahitel közbeszerzési szándékáról

308/2009. (IX. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. kötvénykibocsátási és folyószámlahitel közbeszerzési szándékáról

309/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

310/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Kapuvári Vízitársulat Intéző Bizottságába egy fő intézőbizottsági tag kijelöléséről

311/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a soproni 01034/1 hrsz-ú út és gyep, valamint a soproni 10128/4 hrsz-ú út ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

312/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Földi Lőrinc mellszobrának felállításáról a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium melletti szoborparkban

313/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

314/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

315/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

316/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

317/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

318/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

319/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

320/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről

321/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálatáról

322/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés gyermekvédelmi feladatok megvalósításának programját tartalmazó intézkedési tervről

323/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Intézmény és a NapSzak Integrált Intézmény magasabb vezetői munkakörének ellátására szóló pályázatok kiírásáról

324/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Az INTERSPAR Gyógyszertár nyitvatartási rendjéről

325/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a „CENTROPE CAPACITY” elnevezésű INTERREG IVB CENTRAL EUROPE pályázat tárgyában történő partnerségi megállapodás aláírásáról

326/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertő-táj turisztikai térség TDM (turisztikai desztináció menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására pályázat kiegészítésére

327/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Sopron-Fertő-táj turisztikai térség TDM (turisztikai desztináció menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására pályázat kiegészítésére

328/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

329/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

330/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások” című pályázat tulajdonosi hozzájárulásáról

331/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány támogatásáról

332/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

333/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

334/2009. (X. 29.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés távhődíjak csökkentéséről

335/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

336/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosításáról

337/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft. közhasznú szerződéséről

338/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Brennbergbányai temető ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

339/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2009. évi megvalósulásáról, javaslat a 2010. évi tennivalók meghatározására

340/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2009. évi megvalósulásáról, javaslat a 2010. évi tennivalók meghatározására

341/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2009. évi megvalósulásáról, javaslat a 2010. évi tennivalók meghatározására

342/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

(Leánykökörcsin utca)

343/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

(Hubertusz út)

344/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

(Eilat utca)

345/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

346/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés a 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

347/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervére

348/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2010. évi költségvetési koncepciójáról

349/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa Alapító Okiratának módosításáról

350/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatához (CESCI) történő csatlakozásról

351/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatához (CESCI) történő csatlakozásról

352/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés bölcsődei férőhelyek építése önrész vállalásának emeléséről

353/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés lakásfenntartási támogatás kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

354/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopron Város Díszpolgára” címet adományoz dr. Horváth Dénes részére)

355/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Pro Urbe Sopron” díjat adományoz dr. Vladár Gábor részére)

356/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Civitas Fidelissima” díjat adományoz Horváth Vilmos és a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány részére)

357/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben
„Dr. Király Jenő” díjat adományoz dr. Grubits János Ferenc részére)

358/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Humanitás” díjat adományoz dr. Árvay Györgyné részére)

359/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopron Kultúrájáért” díjat adományoz dr. Tillné Schmidt Edit és posztumusz Kövesi György részére)

360/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopron Kiváló Pedagógusa” díjat adományoz Fendrik László és Horváth Péter részére)

361/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopron Sportjáért” díjat adományoz dr. Orbay László részére)

362/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Wälder József” díjat adományoz Szánthó Gyula részére)

363/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Ifj. Flandorffer Ignác” díjat adományoz Horváth Péter részére)

364/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopron Ifjú Tehetsége” díjat adományoz Kovács Gergely részére)

365/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopron Szolgálatáért” díjat adományoz Bella Árpád részére)

366/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz dr. Baranyai Lenke részére)

367/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület részére)

368/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Bódi Ottó részére)

369/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Erdész Nándor részére)

370/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz dr. Galgóczy László részére)

371/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Krisch Imre részére)

372/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz dr. Vetsey-Körmendi Ágnes részére)

373/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz a Castanea Környezetvédelmi Egyesület részére)

374/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Soproni Tagozata részére)

375/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz dr. Horváth József részére)

376/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról

(Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz dr. Szarka László részére)

377/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

378/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

379/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény magasabb vezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásáról

380/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Szociális Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásáról

381/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálói feladatait ellátó könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és megbízási díjáról

382/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés „óvodák fejlesztése” pályázati önrész vállalásáról

383/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

384/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

385/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf)

386/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Dózsa György Utcai Óvoda)

387/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Halász Utcai Óvoda)

388/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Hermann Alice Óvoda)

389/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Jegenye Sori Óvoda)

390/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Jereváni Kék Óvoda)

391/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Király Jenő Utcai Óvoda)

392/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Kőszegi Úti Óvoda)

393/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Trefort Téri Óvoda)

394/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola)

395/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Deák Téri Általános Iskola)

396/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg)

397/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Gárdonyi Géza Általános Iskola)

398/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Lackner Kristóf Általános Iskola)

399/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

400/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola)

401/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Handler Nándor Szakképző Iskola)

402/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium)

403/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Széchenyi István Gimnázium)

404/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium)

405/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

406/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Pedagógiai Szakszolgálati Központ)

407/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(NapSzak Integrált Intézmény)

408/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Szociális Szolgáltató Intézmény)

409/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Egyesített Szociális Intézmény)

410/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ)

411/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(SMJV Egyesített Bölcsődék)

412/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Polgármesteri Hivatal)

413/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

(Soproni Erzsébet Oktató Kórház)

414/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatáról

415/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés a szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálatáról

416/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés a szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálatáról

417/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási tevékenységének 2009. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről

418/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítménycéljai és a jegyző 2009. évi teljesítményértékelése

419/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

420/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

421/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

422/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. év I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

423/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés alapítványok támogatásáról

424/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés alapítványok támogatásáról

425/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozat

Sürgősségi előterjesztés a Kőszegi úti aluljáró projekt megvalósításához szükséges 5798/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról

426/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Napirend elfogadása

427/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium a TÁMOP - 3.2.9/B - 08/2 jelű pályázaton való részvételének önkormányzati támogatásáról

428/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium a TÁMOP - 3.2.9/B - 08/2 jelű pályázaton való részvételének önkormányzati támogatásáról

429/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium a TÁMOP - 3.2.9/B - 08/2 jelű pályázaton való részvételének önkormányzati támogatásáról