datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-02-26 Kgy rendes ülés meghívó

40375-2/2009.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. február 26-án csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Rákóczi József sportfelügyelő

 

5. old.

2.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Rákóczi József sportfelügyelő

 

31. old.

3.       

Előterjesztés ellátási szerződés kötéséről idősek otthonában történő ellátás érdekében

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

41. old.

4.       

Tájékoztató a magasabb vezetők jogállásával és bérezésével kapcsolatos közalkalmazotti törvénybeli módosításokról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

47. old.

5.       

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

53. old.

6.       

Előterjesztés Sopron Széchenyi István Gimnázium felújítás pályázati támogatásról való lemondásáról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

57. old.

7.       

Előterjesztés a Sopron, Pap rét 26. szám alatti 2348, valamint 2349 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

61. old.

8.       

Előterjesztés a közterületeket érintő tulajdonosi hozzájárulások ingyenessé tételéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

67. old.

9.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról (Zárt ülés tartható!) és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Kuslits Tibor városi főépítész

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

71. old.

10.   

Előterjesztés önkormányzatok közötti ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

103. old.

11.   

Előterjesztés a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Havas András alpolgármester

Előadó:             Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

115. old.

12.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi helyben központosított előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési szakreferens

 

119. old.

13.   

Tájékoztató a Páneurópai Piknik és a Határáttörés helyszínén kialakítandó emlékhelyről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

 

Később kerül kiküldésre!

14.   

Előterjesztés a Fertőrákos Község Önkormányzatával a Páneurópai Piknik helyszínhez kapcsolódóan kötött megállapodás kiegészítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

131. old.

15.   

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítménycéljai és a jegyző 2008. évi teljesítményértékelése

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Gintnerné Orbán Mária minőségügyi vezető

 

135. old.

16.   

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban létrehozandó egységes ügyfélszolgálatról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

139. old.

17.   

Beszámoló a 2008. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

145. old.

18.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:           dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

189. old.

19.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:           dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

251. old.

20.   

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány  kuratóriumának és a Közbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottságának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

347. old.

21.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Lásd külön!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2009. február 14.

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester
2009. február 15. / Meghívók