datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Tájékoztató

magánszemélyek, vállalkozások, intézmények és civil szervezetek részére nyújtható költségvetési támogatásrólSopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 50.000.000,-Ft-os költségvetési alapot hozott létre a koronavírus világjárvány káros hatásainak enyhítésére.

A támogatás feltételeit Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete határozza meg. (a rendelet pontos szövege a rendelet címére történő kattintással olvasható)

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

 

a)      Sopron város területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár

-          akinek Sopron város területén a járványhelyzet negatív következményei miatt munkaviszonya megszűnt és álláskeresőnek minősül, vagy

-          akinek fennálló munkaviszonyát a vírushelyzet negatívan befolyásolja, és

-       akinek nincs köztartozása, vagy

-       akinek fennálló köztartozása a veszélyhelyzet ideje alatt keletkezett és a támogatás igénylésének a célja, hogy a köztartozását rendezze.

b)      Sopron Megyei Jogú Város területén bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozás, intézmény, vagy civil szervezet, és

-       amelynek nincs köztartozása, vagy

-       amelynek fennálló köztartozása a veszélyhelyzet ideje alatt keletkezett és a támogatás igénylésének a célja, hogy a köztartozását rendezze.

Mit kell benyújtani a támogatáshoz?

-          egy szabadon megfogalmazott kérelmet, melyben a pályázó kifejti, hogy a koronavírus világjárvány milyen negatív gazdasági következményekkel érintette (a kérelemben foglaltakat hitelt érdemlően igazolni szükséges),

-          magán- és jogi személyekkel kapcsolatos adatok hitelt érdemlő igazolására szolgáló dokumentumokat (magánszemélyek esetén személy igazolvány és lakcím kártya másolatát)

-          igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs köztartozása, vagy köztartozása a veszélyhelyzet ideje alatt keletkezett, és a támogatás igénylésének a célja, hogy a köztartozását rendezze,

-          hozzájáruló nyilatkozatot, amelyben a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

Hova nyújtható be a kérelem?

A kérelem benyújtása elektronikus úton a polgarmester@sopron-ph.hu email címre történhet, illetve postai úton a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1. címre.

Legfeljebb mekkora támogatás adható?

-          magánszemélyek esetében egyszeri legfeljebb 100.000,-Ft,

-          jogi személyek esetében egyszeri legfeljebb 500.000,-Ft.

Ki dönt a támogatásról?

A költségvetési alap felhasználásáról a Gazdasági Bizottság javaslatára a polgármester jogosult dönteni. A polgármester indokolás nélkül meghozott döntése ellen fellebbezésnek helye nincsen.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a beérkezett kérelmek pozitív elbírálását követően támogatási szerződést köt a kérelmezővel, melyet a honlapunkon is közzéteszünk a jogszabályoknak megfelelően.

 

További kérdés esetén munkanapokon 8-11 óra között a 99/515-275-ös telefonszámon  kérhető tájékoztatás.