datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-11-26 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40227-26/2020.


2020. november 26.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés egyes bizottságainak feladat- és hatáskörében

[A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

1.      

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Soproni Múzeum Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

2.      

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

3.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

4.      

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Jánostelepen

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

5.      

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

6.      

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

7.      

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

8.      

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

9.      

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről III. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

10.   

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló
34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

11.   

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2020. évi használatáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

12.   

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

13.   

Előterjesztés a Soproni Sport Közalapítvány támogatásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

14.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének meghosszabbításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

15.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

16.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint a Virágvölgy és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról a Mély út környékére vonatkozóan (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

17.   

Előterjesztés külterületi ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

18.   

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel az „Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén” című TOP pályázat keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

19.   

Előterjesztés a Sopron Térségi Szennyvízelvezető- és Tisztító Rendszeren fennálló használati díj felhasználási aránytalanságok kezelésére szolgáló megállapodás megkötéséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

20.   

Előterjesztés a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

21.   

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervének vezetői megbízásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

22.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Király Attiláné osztályvezető

23.   

Előterjesztés a nevelési-oktatási Intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

24.   

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Soproni Szakképzési Centrum és a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium részére

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

A Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörében:

25.   

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti helyiség Alternatívák Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

26.   

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth József utca 13. sz. alatti raktárhelyiség Alternatívák Alapítvány számára történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

27.   

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Autitok Egyesület és SYN-KÓPÉK Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

28.   

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. sz. alatti raktárhelyiség Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

29.   

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

30.   

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti közösségi helyiség 66. sz. Báthory László Cserkészcsapat részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

31.   

Előterjesztés a Sopron, Kőszegi út 1. sz. alatti lakás Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

32.   

Előterjesztés a Sopron, Kuruc krt. 2. sz. alatti épületrész Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

33.   

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség részét képező, 230 m2 alapterületű helyiségrész Csipler Vanda részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

34.   

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

35.   

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 19. szám alatti helyiségcsoport Határok Nélkül Soproni Művészeti és Kulturális Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

36.   

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. sz. alatti raktárhelyiség Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

37.   

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti közösségi helyiség Hova Tovább Közhasznú Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

38.   

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál út 20. szám alatti helyiség Soproni Lővéri Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

39.   

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. sz. alatti helyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

40.   

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

41.   

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti műhely Soproni Modellező Egyesület részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

42.   

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség Napsugár Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

43.   

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti műhely Soproni Rádióamatőr Klub Egyesület részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

44.   

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 14. sz. alatti raktárhelyiség Regényi Győző részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

45.   

Előterjesztés a Sopron, Újteleki utca 6. szám alatti raktárhelyiség Sógor Ferenc részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

46.   

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének Soproni Zsidó Hitközség részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

47.   

Előterjesztés a Sopron, Csengery utca 52/C. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

48.   

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

49.   

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének a Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

50.   

Előterjesztés Sopron, Balfi út 7. I. em. 2. sz. alatti lakás bérbeadásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

51.   

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál út 20/A. sz. alatti helyiségcsoport Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Jereváni Alapszervezete részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

52.   

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet Soproni Területi Szervezete részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

53.   

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. sz. alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és Pedagógusok Soproni Művelődési Háza részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság feladat- és hatáskörében:

54.   

Előterjesztés a RAABERSPORT Kft. NOVOMATIC Aréna üzemeltetésével kapcsolatos beszámolási kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

A Kulturális és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében:

55.   

Előterjesztés az óvodák 2020. évi téli zárva tartásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatáskörében:

56.   

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 2021. évi Ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

57.   

Előterjesztés a Sopron, Baross út 22/B. I/10. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

58.   

Előterjesztés a Sopron, Rodostói utca 4. fszt. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

59.   

Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 37. I/1. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

Sopron, 2020. november 26.