datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-12-21 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40227-31/2020.


2020. december 21.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés egyes bizottságainak feladat- és hatáskörében

 

[A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

1.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

2.                   

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható krízistámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

3.                   

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

4.                   

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

5.                   

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről III. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

6.                   

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről IV. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

7.                   

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

8.                   

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

9.                   

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

10.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

11.               

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes tulajdonba adásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

12.               

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

13.               

Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Király Attiláné osztályvezető

14.               

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés tartható!)


Az előterjesztés elemző részének 1-3. melléklete

Előterjesztő:      dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

15.               

Előterjesztés a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

16.               

Előterjesztés a Novomatic Aréna fejlesztéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

17.               

Előterjesztés önkormányzati üzlethelyiségek bérleti díjának elengedéséről (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

18.               

Előterjesztés a soproni 4649/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tekintetében

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

19.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti, a fürdők működtetéséről szóló működtetési és támogatási szerződésről

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

20.               

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítás 2021. I. félévi feladatainak ellátásáról (közszolgáltatási kötelezettség elrendelése)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

21.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

A Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörében:

22.               

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 7. I. em. 2. sz. alatti lakás bérbeadásáról szóló 347/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat visszavonásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörében:

23.               

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Osztály, a Jegyzői Iroda és a Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

Sopron, 2020. december 21.