datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-02-16 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40083-4/2021.

 

2021. február 16.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés egyes bizottságainak feladat- és hatáskörében

 

[A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

1.       

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2021. évi intézkedésekről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

2.       

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

3.       

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

4.       

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2020. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          Csiszár Szabolcs alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                    Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                    Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                    Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                    Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                    Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                    Filep Márk, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                    Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

5.       

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

6.       

Előterjesztés a 2021. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2020. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

7.       

Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

8.       

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározása tárgyában

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

9.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                    dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

10.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

11.   

Előterjesztés a Sopron, Vitnyédy utca 25. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

12.   

Előterjesztés a Sopron, Feketevárosi utca 37/A. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

13.   

Előterjesztés a Sopron, Ady Endre út 22. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

14.   

Előterjesztés a Sopron, Lakfalvi utca 9. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

15.   

Előterjesztés „Víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztése” pályázatok benyújtásáról és a kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

16.   

Előterjesztés a Vásárcsarnok területén található, soproni 465/4/A/1 hrsz-ú üzlet megvásárlásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

17.   

Előterjesztés az UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kft. GYIK Rendezvényházzal kapcsolatos beszámolási kötelezettségének rendjéről

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

A Kulturális, Oktatási és Bizottság feladat- és hatáskörében:

18.   

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi nyitvatartási rendjéről

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

19.   

Előterjesztés óvodák 2021. évi nyári nyitvatartásának rendjéről

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

20.   

Előterjesztés óvodai működési körzetek megállapításáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatáskörében:

21.   

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék 2021. évi nyári és téli nyitvatartásának rendjéről

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

22.   

Előterjesztés a Sopron, Táncsics utca 17-19. I/13. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

23.   

Előterjesztés a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítésére vonatkozó szerződés módosításáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

24.   

Előterjesztés a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának átruházásáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

Sopron, 2021. február 16.