datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-03-01 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40083-5/2021.

2021. március 1.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés Gazdasági Bizottságának feladat- és hatáskörében

 

[A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

1.       

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (ázsiós tőkeemelés)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Varga Zoltán János vezérigazgató

2.       

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, valamint fenntartói megállapodásának módosításáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

3.       

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány támogatásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Virágh Natália megbízott osztályvezető

4.       

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

5.       

Előterjesztés a „Lőver körút felújítása a Deákkúti út és a Fenyves sor közötti szakaszon” tárgyú pályázat benyújtásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

6.       

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

7.       

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

8.       

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

9.       

Előterjesztés egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

10.   

Előterjesztés a Sopron, Mikoviny utca 25. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

11.   

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Virágh Natália megbízott osztályvezető

 

A Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörében:

12.   

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 14. szám alatt lévő helyiségeknek a Szeretet Háza Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Sopron, 2021. március 1.