datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj program keretében való foglalkoztatásra

Pályázati feltételek:

A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:

-      felsőfokú iskolai végzettség,

-      a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,

-        magyar állampolgárság,

-        munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és

-        megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.


Az ösztöndíj program keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -    önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -    a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,

 -    személyi igazolvány másolatát,

 -    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.


Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori garantált bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 260.000.-Ft).

 

További információ kérhető: Pesky Ibolya Személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515-117-es telefonszámon.

 

A jelentkezéseket  2022. augusztus 26-ig az alábbi címre várjuk:


Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni " Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj"

 

A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu (mellékleteket kérjük csatolni) e-mail címre is be lehet nyújtani.


A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2022. augusztus 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

Az ösztöndíjas program határozott időre szól: 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig.