datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-03-26 Kgy rendes ülés meghívó

40375-3/2009.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. március 26-án csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Palotai György osztályvezető

 

5. old.

2.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

49. old.

3.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

87. old.

4.       

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Földes Tamás ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

89. old.

5.       

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később kerül kiküldésre!

6.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később kerül kiküldésre!

7.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Kelemen Imre ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

Később kerül kiküldésre!

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

8.       

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 16. szám alatti ingatlan elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

135. old.

9.       

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál út 33. szám alatti társasházban található ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

141. old.

10.   

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatti 214 m2-es földterület elidegenítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

145. old.

11.   

Előterjesztés Sopron, Szent Mihály domb városrészének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/1999. (XI. 1.) Ör. rendelet 1033, 1034, 1035 hrsz-ú területre vonatkozó hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Kuslits Tibor városi főépítész

 

151. old.

12.   

Előterjesztés Sopron, Délkeleti városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005. (V. 5.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Kuslits Tibor városi főépítész

155. old.

13.   

Előterjesztés a „Közép-Európa 2007-2013 – Határon átnyúló együttműködési program” keretében történő „Európai Borostyánút” projektben való együttműködésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

159. old.

14.   

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

163. old.

15.   

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

223. old.

16.   

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

251. old.

17.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

261. old.

18.   

Előterjesztés ellátási szerződés kötésére a gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

291. old.

19.   

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények átszervezéséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

301. old.

20.   

Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

303. old.

21.   

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

307. old.

22.   

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Palotai György osztályvezető

 

Lásd külön!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2009. március 13.

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester